• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Zorgverleners op de verpleegafdeling

Print 

Op C4VA zijn verschillende zorgverleners werkzaam.

HPB-chirurg

De HPB-chirurg voert de operatie bij u uit. Hij/zij loopt dagelijks visite om te beoordelen hoe het met u gaat en het beleid aan te passen, zodat u zo goed mogelijk zult herstellen na de operatie.
Omdat er meerdere HPB-chirurgen zijn is het mogelijk dat u op de polikliniek, bij de operatie en de visites niet dezelfde chirurg treft.
Naast de vaste staf zijn twee fellow-chirurgen werkzaam bij de HPB-chirurgie. Dit zijn chirurgen die een specialisatie volgen binnen de HPB-chirurgie. Soms zijn dit buitenlandse chirurgen die Engels spreken.

Zaalarts

De zaalarts is verantwoordelijk voor de medische gang van zaken tijdens uw opname. Hij/zij vraagt onderzoeken aan, regelt bloed prikken, infuus prikken, voert gesprekken, past medicatie aan etc.
De zaalarts loopt dagelijks visite samen met de HPB-chirurg en de verpleegkundige.

Verpleegkundige

De verpleegkundige is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg tijdens uw opname. Hij/zij voert het beleid uit wat samen met de arts gemaakt wordt. De verpleging zorgt ervoor dat u uw medicijnen krijgt, doet de wondverzorging, zorgt ervoor dat uw infuus loopt en dat de katheter op tijd geleegd wordt. Verder helpt de verpleging u bij opstaan, wassen en aankleden. De verpleegkundige bespreekt de nazorg met u en leert u, indien van toepassing, zelf de drain te verzorgen of medicatie uit te zetten.

Coassistent

De coassistent is een ‘dokter in opleiding’ die gedurende een bepaalde periode meeloopt met de zaalarts bij de visites en de dagelijkse werkzaamheden.

Stagiaires en leerling-verpleegkundigen

Er zijn verschillende leerlingverpleegkundigen en stagiaires werkzaam op de verpleegafdeling. Dit zijn 3de en 4de jaars HBOv-studenten en MBOv-studenten. Zij werken samen met de verpleegkundige en leren het verpleegkundig proces in de praktijk.