• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Uw eerste bezoek aan de polikliniek HPB-chirurgie

Print 

​Het spreekuur op de polikliniek wordt gehouden door een chirurg van het HPB-team. Soms is een co-assistent of een verpleegkundig consulent bij het spreekuur aanwezig. De chirurg die u spreekt tijdens uw polikliniekbezoek is niet automatisch degene die u opereert.

U krijgt veel informatie tijdens dit eerste bezoek. Het is dan ook verstandig uw partner, een familielid of een vertrouwenspersoon mee te nemen.

Eerste bezoek

Tijdens uw eerste bezoek wil de chirurg een goed beeld krijgen van uw klachten, uw conditie en uw lichamelijke gesteldheid. De chirurg bespreekt met u de diagnose, het voorgestelde behandelplan, techniek van de operatie en het risico op complicaties. Soms worden nog aanvullende onderzoeken voor voorbereidende ingrepen voorgesteld.

Pas als u instemt met het voorgestelde behandelplan, komt u op de wachtlijst. Dan worden ook alle voorbereidingen op de operatie in gang gezet.

Mogelijk heeft u na het spreekuur met de chirurg een afspraak heeft met een verpleegkundig consulent of met de verpleegkundig specialist voor specifieke voorlichting of controles. Aansluitend vraagt de verpleegkundig consulent u een aantal zaken over voornamelijk over uw dagelijkse leven. Dit noemen we de verpleegkundige anamnese. 

Geprek anesthesist

Voorafgaand of aansluitend kunt u terecht bij de Pre-operatieve Polikliniek Anesthesiologie voor een gesprek met een anesthesist over de narcose tijdens de operatie . Kunt u hier niet meteen terecht, dan ontvangt u een afspraak voor dit spreekuur op een later moment. Meer informatie over het onderzoek door de anesthesioloog treft u aan in het submenu links op deze pagina.

Na uw bezoek aan de HPB-polikliniek heeft u, voordat u opgenomen wordt, meestal geen vervolgafspraak bij de chirurg gemaakt. U ontvangt wel een afspraak voor het bespreken van de uitslag(en) van eventueel aanvullend onderzoek.

Informatie en vragen

Als u na afloop van het bezoek nog vragen heeft, dan kunt u altijd contact opnemen met de verpleegkundig consulent HPB-chirurgie.