• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Epidemiolgisch onderzoek

Print 

Onderzoek naar de resultaten van levertransplantaties bij kinderen wordt heel regelmatig verricht. Hierbij worden de resultaten van levertransplantatie geanalyseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om overleving en complicaties na levertransplantatie en de kwaliteit van leven van mensen die op kinderleeftijd een levertransplantatie gehad hebben. Tevens wordt geprobeerd door dergelijk onderzoek factoren te identificeren die deze resultaten positief of negatief  beinvloeden. Op die manier kunnen niet alleen protocollen en werkwijzen aangepast worden, maar ook ouders van kinderen die in aanmerking komen voor een levertransplantatie goed geïnformeerd worden. 

Onderzoekers: dr. P.M.J.G. Peeters en dr. E. Sieders.
Looptijd: voortdurend.