• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

PALM-studie

Print 

In de PALM-studie willen we het management van HCA gedurende de zwangerschap onderzoeken op basis van een prospectief verkregen online database in Nederland. De primaire vraagstelling bij dit onderzoek is als volgt: bij welke proportie patiënten treedt groei van HCA gedurende de zwangerschap? Groei van leveradenomen is gedefinieerd als een toename in diameter gemeten met echografie van meer dan 10%. De volgende patientengroep komt voor deelname aan deze studie in aanmerking. Goed Nederlands sprekende, zwangere patiënten van 18 jaar en ouder, met een radiologische en/of histologische bewezen diagnose HCA. De radiologische diagnose HCA moet gebaseerd zijn op een MRI met contrast. De maximale grootte van de laesie(s) is 5 cm. Deze patiëntengroep heeft een indicatie voor controle door de gynaecoloog gedurende de zwangerschap.

Onderzoeker: dr . E. Sieders.
Looptijd: tot inclusie beoogd aantal patiënten.