• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Orange II-trial

Print 

De ORANGE-II trial onderzoekt bij patiënten die een leveroperatie ondergaan, het verschil tussen een ‘kijk’operatie en een open ingreep. Met name wordt gekeken naar het verschil in herstel en opnameduur na de leveroperatie. Tevens wordt gekeken naar het verschil in kwaliteit van leven, lichaamsbeeld, aantal heropnames en voorkomen van littekenbreuken. Omdat een soortgelijk onderzoek nog nooit is verricht en er nog een zeer beperkt aantal studies over is verschenen, is in Nederlandse ziekenhuizen de open ingreep de standaard chirurgisch zorg die wordt aangeboden. Naast het UMCG zal de studie in meerdere andere Nederlandse en Europese ziekenhuizen worden uitgevoerd. Wij willen nagaan of de ‘kijk’operatie leidt tot een sneller herstel in vergelijk tot de open ingreep.

Onderzoeker: drs. M.T. de Boer.
Looptijd: