•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Het expertisecentrum Palliatieve Zorg Noordoost richt zich op het verbeteren van (transmurale) patiëntenzorg, kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering. Hierbij is het uitgangspunt generalistisch waar het kan en specialistisch waar het moet.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram