• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Spreekuur Kinderen

Print 

Behandeltraject voor kinderen met constitutioneel eczeem

De afdeling Dermatologie van het UMCG heeft een speciaal behandeltraject voor kinderen (en hun ouders) met eczeem, waarin naast de behandeling tijd en aandacht wordt besteed aan de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een goede thuisbehandeling.

Het traject bestaat uit drie poliklinische consulten verspreid over drie à vier maanden bij een dermatoloog of verpleegkundig specialist, een voorlichting in een kleine groep en eventueel tussentijdse telefonische of e-mailcontacten.
De eerste twee consulten worden van te voren ingepland door het planbureau. De volgende consulten worden per keer afgesproken door patiënt en arts.

Eerste consult (20 minuten)

In het eerste consult staan diagnose en behandeling centraal. De behandelaar stelt de diagnose op basis van de informatie die u geeft over het eczeem van uw kind. Daarna doet de behandelaar u een behandelvoorstel.

Tweede consult (20 minuten) en voorlichting (2x 30 minuten)

Twee weken later wordt tijdens het consult de behandeling geëvalueerd. Voorafgaand of aansluitend aan dat consult krijgt u een groepsvoorlichting met uitleg en instructie over de zalfbehandeling, over (voedsel)allergie bij eczeem en adviezen voor jeuk en krabben. Na deze intensieve middag heeft u enige weken tijd om het geleerde in praktijk te brengen.
De voorlichting is van 13:20-14:20 op de polikliniek van Dermatologie.

Laatste consult

In het laatste consult worden het eczeem en de behandeling geëvalueerd. Uw behandelaar zal uw observaties ten aanzien van een eventuele (voedsel)allergie met u doornemen. Uw eigen arts wordt op de hoogte gesteld van de behandeling hier. En hiermee is het behandeltraject afgerond. Bij onvoldoende resultaat is een vervolgafspraak mogelijk. Indien nodig wordt uw kind verwezen naar allergoloog en / of diëtist van de kinderkliniek. Verwijzing naar het multidisciplinaire spreekuur voor kinderen met meervoudige allergische problematiek is ook een mogelijkheid.

U kunt uw vragen of problemen natuurlijk ook tussendoor bespreken. Dit kan tijdens een afspraak op de polikliniek, telefonisch of via e-mail.

Multidisciplinair spreekuur voor kinderen met meervoudige allergische problematiek

Dit spreekuur is speciaal voor kinderen met meer dan twee van de volgende aandoeningen: eczeem, astma, hooikoorts en (voedsel)allergieën. De kinder(long)arts, kinderallergoloog, dermatoloog en verpleegkundig specialist in het UMCG die uw kind behandelen kunnen uw kind in overleg met u naar dit specifieke spreekuur verwijzen.

Afhankelijk van de problematiek, wordt uw kind tijdens het spreekuur onderzocht door een dermatoloog, verpleegkundig specialist, kinderlongarts, kinderallergoloog en een diëtist. Het doel van dit multidisciplinaire spreekuur is verder onderzoek en afstemming in de behandeling.

Het spreekuur wordt eenmaal per zes weken gehouden op dinsdagmiddag, bij Dermatologie, Fonteinstraat 17. Er wordt tijdens het spreekuur geen onderzoek gedaan dat belastend voor uw kind kan zijn, zoals bloed prikken.

Het behandelteam

Kinderallergoloog

De kinderallergoloog stelt vragen over mogelijke allergieën en voedselallergie in het bijzonder. Op basis van uw informatie kan de kinderallergoloog besluiten tot verder onderzoek, zoals een voedsel provocatietest of tot een uitgebreide voedselanamnese bij de diëtist.

Diëtist

De diëtist bekijkt en beoordeelt de voeding van uw kind in relatie met de klachten. Zij kijkt naar de volwaardigheid van de voeding en geeft voedingsadviezen.

Kinderlongarts

De kinderlongarts zal specifieke informatie vragen over de klachten van bovenste en onderste luchtwegen; het keel-, neus en oorgebied en de longen. De arts zal ook naar de longen luisteren. Soms zal er in een latere fase extra onderzoek van de longen nodig zijn, bijvoorbeeld een longfunctieonderzoek.

Dermatoloog

De dermatoloog informeert naar de huid, het eczeem en jeuk. De arts zal de huid bekijken en een voorstel doen voor een zalfbehandeling of de huidige behandeling voortzetten.

Verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist geeft uitleg en instructie over de voorgeschreven zalven en zoekt samen met u naar geschikte basiszalven.

Doktersassistent op de polikliniek

De doktersassistent op de polikliniek meet en weegt uw kind. Zij geeft uitleg en instructie over de medicatie voor astma en allergie. Als u deze medicatie al gebruikt zal ze de techniek controleren en vragen beantwoorden.

Afhankelijk van de problematiek kan het behandelteam uitgebreid worden met een algemene kinderarts, een kindergastro-enteroloog, een keel-neus-oorarts, een psycholoog en een maatschappelijk werker.

Na afloop van het spreekuur wordt het beleid door de verschillende behandelaars doorgesproken en vastgesteld. De verpleegkundig specialist zal u de volgende dag bellen om het voorgestelde beleid met u door te spreken. U krijgt dan ook de gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen.
De verwijzend arts en uw huisarts ontvangen na het spreekuur een brief met de bevindingen en adviezen.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram