• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Spreekuur volwassenen

Print 

Aanvullend zorgtraject arbeidsdermatologie

Een arbeidsdermatologische expertise bestaat uit een basispakket dat aangevuld kan worden met een tweetal modules. Het basispakket bestaat uit een uitgebreide (arbeids)anamnese, probleemanalyse, beoordeling van de relevantie van de testresultaten van allergieonderzoek, individueel advies met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen en preventie, en gerichte advisering en voorlichting. Voor de uitvoering van het basisonderzoek kan het noodzakelijk zijn dat de patiënt een aantal weken aangepast werk (dat wil zeggen werk zonder relevante expositie) moet doen. Indien dit geïndiceerd is zal hierover contact worden opgenomen met de bedrijfsarts.
Op indicatie kan dit basispakket aangevuld worden met de volgende modules:
Allergieonderzoek met ‘eigen’ stoffen: stoffen/producten uit de werkomgeving die verdacht zijn voor het veroorzaken van de huidklachten worden opgevraagd bij de fabrikant. Nadat van deze stoffen een testreeks is gemaakt, vindt allergieonderzoek plaats.
Werkplekbezoek: een medewerker van afdeling dermatologie bezoekt de werkplek en bekijkt daarbij de werkprocessen en beoordeelt de mate van huidbelasting. Zonodig worden monsters genomen voor verder onderzoek.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd verpleegkundig specialist, een dermatoloog en/of allergoloog en een klinisch arbeidsgeneeskundige, c.q. bedrijfsarts. Schriftelijke rapportage van de expertise vindt plaats naar bedrijfsarts, huisarts en betrokken werknemer.

De kosten voor deze expertise worden niet door de reguliere ziektekostenverzekeraar vergoed en worden bij de verwijzer of werkgever gedeclareerd. De kosten die wel worden vergoed door de zorgverzekeraar, zoals regulier allergieonderzoek, worden niet bij verwijzer of werkgever in rekening gebracht, maar komen ten laste van de zorgverzekering van de patiënt. Dit kan van invloed zijn op het eigen risico.
Dit traject wordt in het algemeen aangevraagd door een bedrijfs- over verzekeringsarts.

Begeleidingstraject arbeidsdermatologie

Een begeleidingstraject bestaat uit een uitgebreide arbeidsanamnese en individueel advies met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen en preventie, en gerichte advisering en voorlichting. Tevens wordt een werkplekbezoek verricht om zicht te krijgen op de mogelijkheden voor preventie en werkaanpassing. Daarnaast wordt tijdens het begeleidingstraject aandacht besteed aan het leren omgaan met eczeem, de behandeling met (hormoon)zalven en leefregels.
De kosten voor dit begeleidingstraject worden niet door de reguliere ziektekostenverzekeraar vergoed en worden bij de verwijzer of werkgever gedeclareerd.
Dit traject wordt in het algemeen aangevraagd door een bedrijfs- over verzekeringsarts.

Hieronder kunt u brochures downloaden die informatie bieden over eczeem en de behandeling ervan.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram