• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Centrum voor Blaarziekten

Print 

Iedere patiënt met de blaarziekte Epidermolysis bulllosa (EB) kan in het centrum terecht voor diagnose,  behandeling en ondersteuning. Het centrum werkt met een uitgebreid multidisciplinair EB-team waarin 20 specialismen samen werken.

EB-spreekuren

Drie keer per maand vindt er op de maandagmiddag een EB-spreekuur plaats. Hier worden nieuwe patiënten gezien, maar ook de controles vinden plaats via dit spreekuur.
Voor een bezoek aan het EB-spreekuur is verwijzing door een arts nodig. Informatie over plaatsing op het spreekuur kan via het Planbureau Dermatologie telefoon (050) 361 80 25 of via e-mail: Contact.

Multidisciplinair EB spreekuur

Zes keer per jaar wordt er een multidisciplinair EB-spreekuur georganiseerd. De patiënt met EB wordt op één middag gezien door meerdere specialisten, zoals de dermatoloog, kinderarts, diëtist, pijnconsulent, internist, plastisch chirurg, ergotherapeut, maatschappelijk werker, revalidatie-arts, oogarts, enzovoort. De halfuur durende consulten vinden aaneengesloten plaats. Aansluitend aan dit spreekuur komen alle behandelaars samen voor een multidisciplinaire bespreking, waarin een gezamenlijk beleid en verdere afspraken worden vastgesteld. De bevindingen en het vastgestelde beleid worden samengevat in één medische brief, die naar de patiënt zelf (of ouders) en alle betrokkenen wordt gestuurd.

Dit multidisciplinaire EB-spreekuur is bedoeld voor patiënten met EB met de meer complexe problematiek. De plaatsing op dit spreekuur gaat via drs. José Duipmans. U kunt haar bereiken via het algemene telefoonnummer van het UMCG: (050) 361 61 61 of via e-mail: Contact.

Voor een bezoek aan deze spreekuren is verwijzing door een arts nodig.

 

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram