•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Anamnese

Print 

Om de diagnose te kunnen stellen gaat de arts tijdens het polikliniekbezoek met u in gesprek om relevante gegevens te verzamelen (afnemen anamnese). 
Misschien moet er aanvullend onderzoek, zoals een röntgenfoto of bloedonderzoek, plaats vinden. Hierover wordt u tijdens dit polikliniekbezoek geïnformeerd.