•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Opleiding Geneeskunde

Print 

Elke disciplinegroep in het UMCG heeft naast patiëntenzorg en onderzoek tot taak het medisch onderwijs aan studenten, arts-assistenten in opleiding (aios) en verpleegkundigen te verzorgen.

Het onderwijs aan studenten krijgt vorm in de bachelorfase (jaar 1-3) en masterfase (jaar 4-6) van het onderwijsprogramma Curriculum G2010. Dit is een bekwaamheidsgeoriënteerd curriculum, met een centrale positie voor de patiënt, activerende leervormen en veel aandacht voor de wetenschappelijke en professionele ontwikkeling van de student.
Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de patiënt- en werkcolleges en tutorgroepen waarin kennis over de ziektegeschiedenis van een patiënt centraal staat en de nadruk ligt op interactie tussen docent en studenten.

Veel stafleden van de afdeling Chirurgie dragen bij aan dit onderwijs. Zij worden daarin geschoold door trainingen op maat en verplichte onderwijsprogramma’s als de Basis Kwalifikatie Onderwijs (BKO).

Stages

Ook op de werkvloer wordt onderwijs gegeven dat plaats vindt tijdens de klinische stages in de eerste 2 jaren van de Masterfase. Vóórdat studenten aan een klinische stage kunnen beginnen dienen ze echter eerst de bijbehorende kwalificaties te behalen waarvoor ze in het Klinisch Trainings Centrum van het Onderwijsinstituut worden getraind.

In het 3e en laatste jaar van de Masterfase kan een student een 20 weken durende stage doen op de afdeling, de zo genaamde semi-artsstage (zie studiegids), die voorbereidt op de toekomstige beroepsuitoefening en zich daarmee geheel richt op de professionele ontwikkeling tot basisarts.
Daarnaast kan de Stage Wetenschap (zie studiegids), die eveneens 20 weken duurt, op de afdeling worden gevolgd waarmee tegelijkertijd de kans op het bemachtigen van een opleidingsplaats tot aios Heelkunde wordt vergroot.

Student aan het woord

In een 3 minuten durende ​videofilm is een 4e jaars student geneeskunde aan het woord die kernachtig de essentie van de studie geneeskunde verwoordt.