•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Bij- en nascholing

Print 

Het Wenckebach Instituut is onderdeel van het UMCG en richt zich op de ontwikkeling en opleiding van professionals in de zorg. Het Wenckebach Instituut bestaat uit: 

  • UMCG Postgraduate School of Medicine
  • UMCG School of Nursing & Health
  • Expertisecentrum Communicatie, Leiderschap, Assessment en Samenwerking
  • Faciliteit Onderwijs en Opleiding

 

Het Wenckebach Instituut werkt ook voor andere zorginstellingen in Noord- en Oost-Nederland en in specifieke gevallen ook voor landelijke en internationale opdrachtgevers. Veel gebeurt ’op maat’, in nauw overleg met opdrachtgevers.

UMCG Postgraduate School of Medicine

De UMCG Postgraduate School of Medicine verzorgt het postacademisch onderwijs voor medisch specialisten, huisartsen, tandartsen en andere academisch zorgprofessionals. Dit onderdeel van de postgraduate school is NEM-EN-ISO gecertificeerd. Verder ondersteunt de school de (innovatie van) de medische vervolgopleidingen en de disciplineoverstijgende cursussen voor assistenten in opleiding tot medisch specialist.

UMCG School of Nursing and Health

De UMCG School of Nursing & Health verzorgt beroepsopleidingen voor verpleegkundigen en andere zorgprofessionals. Het gaat dan om de werken-leren routes voor initiële opleidingen en het theoriegedeelte van de opleidingen Anesthesiemedewerker, Operatieassistent en Ziekenhuishygiënist. Bovendien biedt de school alle verpleegkundige vervolgopleidingen die landelijk erkend zijn door het CZO en een groot aantal bij- en nascholingen. De school verzorgt deze bij- en nascholingen ook voor andere instellingen. Meestal is dat maatwerk. De school is geaccrediteerd door de het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden.

Het Studentenbureau UMCG is organisatorisch ondergebracht bij de De UMCG School of Nursing & Health. Het studentenbureau organiseert en coördineert stages voor verpleegkundigen en studenten Geneeskunde. Ook coördineert het afstudeeropdrachten voor studenten van andere disciplines zoals bedrijfskunde, psychologie of sociologie.

IC Academie

Onder de naam IC Academie verzorgen de schools van het Wenckebach Instituut de bij- en nascholingen voor intensivisten, aios en IC-verpleegkundigen. Het samenhangend stelsel van opleidingen van de IC Academie sluit aan bij de multidisciplinaire manier van werken van medici en verpleegkundigen op de IC. Trainingen en onderwijs worden gedeeltelijk samen aangeboden. Over en weer maakt men gebruik van de onderwijskundige expertise.

Expertisecentrum Communicatie, Leiderschap, Assessment en Samenwerking

Het Expertisecentrum Communicatie, Leiderschap, Assessment en Samenwerking richt zich op het onderwijs in alle CanMEDs-competenties, met uitzondering van medisch en verpleegkundig handelen. Het onderzoek van het expertisecentrum focust op communicatie en samenwerking. Het expertisecentrum richt zich uitdrukkelijk op de professional zelf en dus niet op de patiënt. Dit doet zij vanuit de overtuiging dat (v)aardige medewerkers uiteindelijk ook altijd de patiënt ten goede komen. Het expertisecentrum werkt uitsluitend op maat.

Faciliteit onderwijs en opleiding

Het Wenckebach Instituut beschikt over diverse faciliteiten die ter beschikking staan van het hele UMCG en de klanten van het Wenckebach Instituut. Deze faciliteiten zijn:

  • UMCG Onderwijscentrum
  • Multimedia voorzieningen
  • Wenckebach Skills Center UMCG