• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Parkinsonrevalidatie

Print 

De ziekte van Parkinson is een langzaam progressieve hersenaandoening waarbij een kleine groep cellen in de hersenen beschadigt en afsterft. De hersenen maken daardoor geen dopamine aan waardoor het bewegen steeds minder soepel gaat.

In Nederland zijn er ruim 55.000 mensen met de ziekte van Parkinson. De symptomen van de ziekte kunnen op enig moment invloed krijgen op het dagelijkse leven. In de beginperiode kunnen de symptomen onder andere stijfheid, trillen, moeite met het wisselen van motoriek, vermoeidheid of een afwijkend looppatroon zijn.

Individuele behandeling of groepsprogramma

Mensen met de ziekte van Parkinson kunnen individueel of in groepsverband een behandeling volgen op locatie Beatrixoord van het Centrum voor Revalidatie. Twee keer per jaar start er een groepsrevalidatieprogramma . Een individueel programma sluit in grote lijnen aan bij het groepsprogramma. Een individuele behandeling is meer gericht op de specifieke behandeldoelen van de patiënt. Voor een revalidatiebehandeling heeft u een verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig. ​