• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Hartrevalidatie

Print 

​​​​In Nederland leven meer dan een miljoen mensen met een hart- of vaatziekte. Op locatie Beatrixoord van het UMCG Centrum voor Revalidatie is een hartrevalidatieprogramma voor mensen die hartproblemen hebben of hadden. Mensen die een hartinfarct of dotterbehandelingen hebben ondergaan komen in aanmerking voor het revalidatieprogramma.

Ook als u lijdt aan hartfalen, hartritmestoornissen of als u een pacemaker of defibrillator (ICD) heeft gekregen kan het programma voor u geschikt zijn. Als u een hartoperatie moet ondergaan, is er een speciaal programma waarbij u voor en na de operatie een revalidatieprogramma kunt volgen.

Wanneer hartrevalidatie?

Hartrevalidatie is voor u geschikt als u na uw hartziekte vindt dat u niet optimaal functioneert of dingen niet meer durft of kunt. Tijdens uw revalidatie leert u dat dit in principe door oefening of begeleiding wel (weer) mogelijk kan zijn. U komt in aanmerking voor hartrevalidatie als u:

 • ​Zich lichamelijk minder kunt inspannen.
 • Angst heeft voor lichamelijke inspanning. 
 • Psychische problemen heeft als gevolg van uw hartproblemen. 
 • Sociale problemen of problemen met uw werk heeft als gevolg van uw hartproblemen.
 • Risicofactoren heeft die de kans op herhaling van acute hartproblematiek verhogen.

Revalidatieteam

Het hartrevalidatieteam bestaat behalve uit de cardioloog en de afdelingsarts of de verpleegkundig specialist uit de volgende behandelaars:

 • ​Fysiotherapeuten, een maatschappelijk werkende, verpleegkundigen, bewegingsagogen, psychologen, een diëtist en trainingsassistenten.
 • Ook kunnen er artsen in consult gevraagd worden, zoals een revalidatiearts, een reumatoloog, een neuroloog, een longarts, een internist of een psychiater. De nauwe band met de Spoedeisende hulp van het UMCG en/of het verwijzend ziekenhuis waarborgt adequate hulp bij spoedeisende situaties.
 • Tijdens uw revalidatie heeft u regelmatig contact met de casemanager. Bij de casemanager kunt u terecht met al uw vragen. De casemanager bespreekt ook de voortgang van uw revalidatie met u.

Poliklinisch revalideren

​De meeste patiënten revalideren poliklinisch. Deze patiënten komen twee of drie keer per week naar locatie Beatrixoord. Als u verpleegkundige zorg nodig heeft, is het ook mogelijk dat u opgenomen wordt. Als het mogelijk is, kunt u in de weekenden naar huis. Voor de revalidatiebehandeling heeft u een verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig. ​