• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Dwarslaesierevalidatie

Print 

Een dwarslaesie is een beschadiging van het ruggenmerg. De beschadiging kan ernstig (een complete dwarslaesie) of minder ernstig (een incomplete dwarslaesie) zijn. De beschadiging kan op elke hoogte optreden. Als de dwarslaesie hoog in het ruggenmerg zit, zijn de gevolgen ernstiger dan als dat lager is. Een dwarslaesie kan verschillende oorzaken hebben. Meestal is er een breuk in de wervelkolom. Andere oorzaken zijn een storing in de bloedsomloop, een ontsteking of een tumor.

Revalidatie bij dwarslaesie

Een dwarslaesie is niet te genezen, maar de gevolgen kunnen met een revalidatiebehandeling wel zo beperkt mogelijk blijven. Door de dwarslaesie kunt u last krijgen van decubitus (doorliggen, drukplekken) en incontinentie. Voor incontinentie- en decubitusproblemen zijn in het centrum voor revalidatie speciaal geschoolde verpleegkundigen aanwezig. Voor de revalidatiebehandeling heeft u een verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig.

Dwarslaesieteam

Jaarlijks worden ongeveer 400 mensen met een dwarslaesie behandeld in een revalidatiecentrum. Het UMCG Centrum voor Revalidatie is een landelijk erkend centrum voor hoge dwarslaesie. Het Dwarslaesieteam werkt nauw samen met de Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON). Ook werkt het Dwarslaesieteam samen met urologen, traumatologen, neurologen en neurochirurgen in het UMCG maar ook met huisartsen en thuiszorgorganisaties.

Landelijke zorgstandaard

De landelijke Zorgstandaard Dwarsrevalidatie beveelt het aantal opnames aan voor een landelijk erkend centrum voor hoge dwarslaesie. Het Centrum voor Revalidatie voldoet daaraan.