• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Arbeidsrevalidatie: vroege interventie

Print 

​Arbeidsrevalidatie is voor mensen die door een (chronische) ziekte of aandoening beperkt zijn in het functioneren in hun werk. Het centrum is aangesloten bij het landelijke netwerk Vroege Interventie. Vroege Interventie is een snelle en doeltreffende manier om te beoordelen welke vorm van revalidatie voor u het meest geschikt is.

Quick Scan

De Quick Scan is onderdeel van de Vroege Interventie. Voordat u naar het Centrum voor Revalidatie komt, vraagt het team u thuis enkele vragenlijsten in te vullen. Tijdens de Quick Scan bezoekt u achter elkaar, op één dagdeel een arts, een fysiotherapeut en een psycholoog. Het team brengt uw belastbaarheid in kaart en mogelijke knelpunten voor uw werk. Als die knelpunten door arbeidsrevalidatie te verminderen of op te heffen zijn, doet het team u en uw verwijzer een behandelvoorstel. Aan het einde van het dagdeel bespreekt het team de resultaten van de Quick Scan met u. Het team rapporteert de bevindingen, conclusies en adviezen aan uw verwijzend arts. U ontvangt een kopie van deze brief. U en uw verwijzend arts ontvangen adviezen en krijgen op deze manier snel inzicht in uw mogelijkheden op het gebied van werk.

De Quick Scan wordt vergoed uit de basisverzekering, uiteraard rekening houdend met het wettelijk verplicht eigen risico. Arbeidsrevalidatie wordt gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Voor het niet vergoede deel wordt een bijdrage aan de werkgever gevraagd. 

Functionele Capaciteit Evaluatie

De Functionele Capaciteit Evaluatie (FCE) is bedoeld om te bekijken wat uw fysieke belastbaarheid is voor het uitvoeren van werk. Dit zijn handelingen zoals: 

 • tillen
 • dragen
 • zitten
 • staan
 • lopen
 • hurken
 • knielen
 • hoog/laag reiken
 • handvaardigheden.


Tijdens de FCE doet u deze handelingen. Het vaststellen van uw fysieke belastbaarheid kan soms nodig zijn om te bepalen wat uw mogelijkheden zijn voor terugkeer naar uw eigen of aangepaste werk. De FCE wordt ingezet als u door een fysieke klacht of beperking uw werk niet of niet goed kunt uitvoeren. Het kan ook gebruikt worden als ondersteuning voor het bepalen van eventuele arbeidsongeschiktheid.

Tijdens de FCE voert u een aantal testen uit. Met deze testen vergelijkt het revalidatieteam uw fysieke belastbaarheid met uw fysieke arbeidsbelasting. De testen zijn erop gericht te kijken of uw belastbaarheid voldoende is voor het uitvoeren van werk, en als dat niet het geval is kunnen ze worden gebruikt voor het arbeidsrevalidatieprogramma.