• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Revalideren

Print 

​Het UMCG Centrum voor Revalidatie helpt bij het terugkrijgen en behouden van de controle over uw eigen leven. Tijdens uw revalidatie leert u omgaan met uw beperkingen of ziekte.

Uw revalidatie start met een aanmelding door uw verwijzer. Dit is bijvoorbeeld een huisarts of een specialist. De revalidatie bestaat uit verschillende fasen.

Bijeenkomst ‘Wegwijs in uw revalidatie’

Voordat uw revalidatie start, bent u welkom bij de bijeenkomst ‘Wegwijs in uw revalidatie’. Na deze bijeenkomst weet u:

 • Wat revalideren is.
 • Welke behandelaars u kunnen ondersteunen en begeleiden.
 • Hoe u goed voorbereid in gesprek gaat met uw arts en behandelteam.
 • Hoe u tijdens uw revalidatie een actieve rol neemt.
 • Hoe u doelen stelt voor uw revalidatie. 

Revalideren is een samenspel tussen u, uw naaste en het behandelteam. Een naaste is bijvoorbeeld een partner, zoon, dochter of iemand anders die belangrijk is. Uw naaste is daarom ook van harte uitgenodigd bij deze bijeenkomst.

Eerste afspraak

In een gesprek met de arts bespreekt u uw hulpvragen. Ook onderzoekt de arts u. U bepaalt samen met de arts of een behandeling voor u zinvol is. Daarnaast bespreekt u of u klinisch of poliklinisch gaat revalideren. Poliklinisch revalideren betekent dat u meerdere keren per week naar het revalidatiecentrum komt, en na iedere behandeling weer naar huis gaat. Als dit voor u te belastend is, revalideert u klinisch. U verblijft dan tijdens uw revalidatie in het centrum.

Onderzoeksperiode

Na het gesprek met de arts volgt voor veel patiënten de onderzoeksperiode. U heeft gesprekken met verschillende behandelaars uit het behandelteam. Ook doet u verschillende onderzoeken, zoals een fiets- of looptest. Na alle onderzoeken en gesprekken krijgt u advies over uw eventuele behandeling.

Behandelperiode

Als de onderzoeksperiode is afgerond, begint de behandelperiode. U bepaalt samen met het behandelteam uw doelen. Wat is voor u belangrijk om te leren tijdens uw revalidatie? Voorbeelden van doelen zijn:

 • Aan het eind van de revalidatie wil ik mijn kinderen weer met de fiets van school kunnen halen
 • Ik wil met zo weinig mogelijk hulpmiddelen en ondersteuning zelfstandig blijven wonen.

Het helpt om de doelen zo concreet mogelijk te maken. Uw doelen veranderen soms tijdens de revalidatie. Het is daarom belangrijk dat u in gesprek blijft met uw behandelteam en aangeeft waar u op dat moment behoefte aan heeft. Uw revalidatie bestaat uit individuele en groepsbehandelingen.

Einde van de revalidatie

De duur van de revalidatie verschilt per patiënt. U bespreekt met de arts hoeveel tijd u nodig heeft om uw doelen te bereiken. U heeft regelmatig overleg met uw arts en behandelaars over het verloop van uw revalidatie en uw revalidatiedoelen.