• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Muziektherapeut

Print 

​De muziektherapeut behandelt samen met de logopedist patiënten met spraakproblemen. Muziek, vooral melodie en ritme, kan het spreken ondersteunen en stimuleren. Het doel is het op gang brengen van het spreken, het vergroten van communicatiemogelijkheden en het vloeiend leren spreken.

Jacqueline van Duinhoven

'Muziek bevordert de ontwikkeling en geeft een goede ingang tot contact en (non-verbale) interactie. In een veilige en vertrouwde omgeving help ik de patiënt met een gerichte aanpak zijn eigen mogelijkheden te ontdekken. Ik sluit met de werkvormen, instrumenten en muziek aan bij wat het kind of de volwassene nog wel kan. Tijdens de therapie maken patiënten individueel of in een groep muziek. Of ze luisteren naar muziek.'