• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Studentonderzoeker

Print 

Het onderzoek binnen het Centrum voor Revalidatie is opgesplitst in onderzoek van de afdeling Revalidatiegeneeskunde en onderzoek bij Revalidatie van Chronisch zieken.

Studenten geneeskunde, bewegingswetenschappen, fysiotherapie en ergotherapie kunnen in onderzoek participeren. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het ontwikkelen van een systeem voor routinematige dataverzameling
  • dataverzameling
  • data-invoer
  • ontwikkeling meetinstrumenten
  • theoriegestuurde beschrijving van behandelprogramma’s
  • vertalen van nieuwe wetenschappelijk inzichten naar de revalidatiepraktijk.


Studenten kunnen ook een deelonderzoek in zijn geheel uitvoeren: opzetten, uitvoeren, data verzamelen en invoeren, analyseren en beschrijven.

Het onderzoek van de afdeling Revalidatiegeneeskunde vindt plaats binnen twee speerpunten: ‘Pijn’ en ‘Extremiteiten’. Het speerpunt ‘Pijn’ richt zich op onderzoek naar chronische pijn en arbeidsparticipatie. Het speerpunt ‘Extremiteiten’ richt zich op het onderzoek naar aandoeningen aan handen en voeten en amputaties van extremiteiten. Binnen beide speerpunten kun je (deel)onderwerpen onderscheiden. Onderaan deze pagina staan deze onderwerpen genoemd in de bijlage ‘Speerpunten onderzoek Revalidatiegeneeskunde’.

 

Lopende studentenprojecten

In de bijlagen onderaan deze pagina’s staan twee studentenprojecten genoemd waar studenten zich voor kunnen aanmelden: ‘Studentenproject handenonderzoek: beschrijven patiëntenpopulatie en behandeling van onbegrepen polsklachten’ en ‘Onderzoek naar gebruik van intermanuele transfer in prothesetraining’


Meer informatie

Professor dr. P.U. Dijkstra.
(050) 361 02 97 of Contact.