• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Research en onderwijs

Print 

Wetenschappelijk onderzoek is een van de pijlers van het UMCG. Onder de noemer EXPAND (Extremities, Pain and Disability) heeft de afdeling Revalidatiegeneeskunde 2 speerpunten geformuleerd voor het wetenschappelijk onderzoek:

  • Extremiteiten, inclusief amputatie en prothesiologie
  • Pijn


Het onderzoek van de Revalidatiegeneeskunde is ondergebracht bij de Graduate School for Health Research (SHARE) van het UMCG.

In het Centrum voor Revalidatie vindt innovatie- en implementatieonderzoek plaats. De onderzoeken richten zich op nieuwe kennis en technologie, met als doel de revalidatieprogramma’s te verbeteren en de revalidatiezorg duurzamer en efficiënter te maken.

Onderzoek chronisch zieken

In het Centrum voor Revalidatie vindt ook onderzoek plaats bij patiënten met long- of hartaandoeningen en bij patiënten met diabetes. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de hoogleraren Longziekten, Cardiologie en Endocrinologie.

Onderwijs

Het Centrum voor Revalidatie leidt revalidatieartsen, longartsen en huisartsen op en participeert in de bachelor- en masterfase van de studie Geneeskunde. Het centrum biedt stageplaatsen aan studenten van verschillende opleidingen en organiseert cursussen en trainingen voor professionals, bijvoorbeeld op het gebied van logopedie en pijnrevalidatie.