• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Onderzoeksprojecten neurorevalidatie

Print 

​Gecombineerde klinische thuisrevalidatie

Onderzoeker: Christa Nanninga, fysiotherapeut en bewegingswetenschapper
Projectleider:  dr. A.T. Lettinga  
Contactadres: Contact
Status: promotieonderzoek.
Promotor: Prof. dr. K.Postema

Mensen die een beroerte hebben gehad houden daaraan vaak blijvende beperkingen over. Zij ervaren als ze het leven weer proberen op te pakken een kloof tussen de revalidatiesetting en de thuissetting. Het onderzoek ‘Gecombineerde klinische thuisrevalidatie’ wil deze kloof overbruggen.
Het onderzoek omvat een combinatie van literatuurstudie, diepte en focusgroep interviews, participerende observatie en praktijkexperimenten. Ervaren problemen en behoeften thuis zijn in samenwerking met de faculteit Sociale Geografie van de Rijksuniversiteit Groningen op een systematische manier in kaart gebracht. Samen met het neurorevalidatieteam van het Centrum voor Revalidatie zijn oplossingsrichtingen uitgewerkt.
Er is een praktijkexperiment naar gecombineerde klinische thuisrevalidatie uitgevoerd in een proces van cocreatie met professionals, patiënten en mantelzorgers. Ook  is er een haalbaarheidstudie gedaan om over de muren van het Centrum voor Revalidatie heen nieuwe oplossingrichtingen uit te werken en de studie een breder draagvlak in de regio te geven. Dit promotieonderzoek ligt ten grondslag aan het Rehab-4-Life-project.  

 

Spraakapraxie op de kaart

Onderzoeker: Judith Feiken, logopedist en linguïst
Projectleider: dr. A.T. Lettinga  
Projectondersteuning: dr.I.Stuive
Contactadres: Contact
Status: innovatieonderzoek

In dit innovatieproject heeft het UMCG Centrum voor Revalidatie in samenwerking met de afdeling Taalwetenschappen van de RUG een betrouwbaar en valide diagnostisch instrument voor apraxie van de spraak ontwikkeld. het DIAS. Logopedisten en klinisch linguïsten kunnen hiermee de ernst en aard van de spraakapraxie op een wetenschappelijk verantwoorde manier in kaart brengen. Het DIAS is in mei 2012 op de markt gebracht bij uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum.
Momenteel werken de onderzoekers aan nieuw therapiemateriaal dat daar naadloos op aansluit. Daarbij gebruiken ze de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van spraakapraxie, spraaktechnologie en van nieuwe digitale technieken. In samenwerking met Laser Brick Games, Gameship, de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en de RUG werken ze aan een digitale versie van het materiaal: de TIAS-app. De app biedt logopedische oefeningen via een tablet aan. Hierdoor wordt het mogelijk de oefeningen specifieker aan de beperkingen en mogelijkheden van patiënten aan te passen en kunnen patiënten thuis oefenen.

Ook werken de onderzoekers aan de ontwikkeling van een videospel (serious game). Het idee is om de logopedie attractiever te maken voor zowel logopedisten als patiënten, waardoor patiënten gemotiveerd worden ook zelf te oefenen.