• Tekstgrootte

Rehab-4-Life na hersenletsel

Print 

Veel mensen die getroffen zijn door een hersenletsel en na hun klinische revalidatie de draad van het leven thuis weer willen oppakken, dreigen in een‘zwart gat’ te vallen. Tijdens de revalidatie staat het werken aan optimaal herstel op de voorgrond. Eenmaal thuis worstelen velen met een ander ik. Thuis is alles hetzelfde gebleven, maar voor de patiënten voelt het vaak alsof ze iemand anders zijn geworden.

Niet meer onverwacht bezoek kunnen ontvangen. Bij relatief eenvoudige handelingen bewust moeten nadenken. Het overzicht verliezen bij complexe taken zoals koken en boodschappen doen. Niet meer op woorden kunnen komen. Het is maar een greep uit de problematiek waar de mensen met hersenletsel thuis tegenaan lopen. Daar komt bij dat deze mensen het huidige zorg- en voorzieningenaanbod als versnipperd ervaren.

Er is behoefte aan één centrale verbindende figuur die de mensen met hersenletsel zoveel mogelijk op eigen kracht door de verschillende revalidatiefasen naar een betekenisvol leven loodst. Tegelijk hebben de mensen met een hersenletsel te maken met een veranderend zorglandschap en decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten. Daarbij wordt een groter beroep gedaan op inzet van het sociale netwerk.

Doelstelling Rehab-4-Life

Rehab-4-Life wil met gecombineerde coaching-aan-huis en coaching-over-afstand de revalidatiezorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) tot in de eigen leefomgeving slimmer en efficiënter  organiseren. Rehab-4-Life experimenteert in de praktijk met een mix van vernieuwende concepten, werkwijzen, ICT-toepassingen, tools, vormen van samenwerking en onderzoeksmethodieken.

Een animatie over Rehab-4-Life geeft een helder beeld van het doel van het project. Bovenaan de pagina vindt u het filmpje van de Nederlandse versie van de animatie.


De projectgroep

Rehab-4-Life is een transitie-experiment in het UMCG Centrum voor Revalidatie. De projectgroep bestaat uit:

  • Dr. Ant Lettinga, programmamanager Rehab-4-Life en werkpakketleider ’Transdisciplinair onderzoek’
  • Mevr. Sietske Jans-Kuperus, werkpakketleider ‘Handelingsrepertoire coach’
  • Dr. Henk Meulenbelt, werkpakketleider ‘Inbedding Neurorevalidatiecluster’ en medisch manager/revalidatiearts neurorevalidatiecluster
  • Drs. Anja van der Heide, werkpakketleider ‘e-Health’ en ‘Businesscase’
  • Drs. Betty Feringa, teammanager neurorevalidatiecluster