• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Kennis & Innovatieteam

Print 

​Wie zijn we?

Het Kennis & Innovatieteam van het UMCG Centrum voor Revalidatie bestaat uit een open en dynamische groep van onderzoekers, projectleiders, projectmedewerkers, revalidatie-  en ervaringsdeskundigen met verschillende expertises en achtergronden. Het team ontsluit  nieuwe kennis, technologie en onderzoekmethodologie voor de revalidatiezorg en weet daarbij  theorie, onderzoek en praktijk te verbinden. Het slimmer en efficiënter organiseren van de revalidatiezorg tot in de eigen leefomgeving is het gezamenlijke doel.  Inzet van vernieuwende technologie is daarbij een belangrijk onderdeel.

Wat doen we?

Het Kennis & Innovatieteam verbindt binnen het Centrum voor Revalidatie ideeën en behoeften voor innovatie- en implementatieprojecten die leven binnen behandelteams, managers en het bestuur. Het team opent de weg naar nieuwe kennis en technologie. Het ondersteunt bij het schrijven van subsidieaanvragen, de uitvoering van innovatieonderzoek en rapportage daarover in de relevante vakpers.

Het team anticipeert buiten het Centrum voor Revalidatie op trends en ontwikkelingen in het veranderende zorglandschap, signaleert kansen voor financiering en participatie in sectoroverstijgende innovatieprojecten, adviseert het bestuur daarover en zorgt er voor dat ze zelf ook trekker wordt van vernieuwingsprojecten over de muren van het centrum heen.

Met wie werken we samen?  

Het Kennis & Innovatieteam werkt samen met:

  • Noordelijke kennisinstellingen: UMCG, RUG, Hanzehogeschool, NHL,
  • Netwerkorganisaties: ZIF en HANNN,
  • Ketenpartners: MEE, Noorderbrug,
  • ICT-bedrijven en de Noordelijke gaming industrie,
  • Zorgprofessionals en patiënten.


Met de samenwerkingpartners ontwikkelt en implementeert het Kennis & Innovatieteam nieuwe kennis, producten en zorgarrangementen voor de revalidatiezorg in het algemeen en voor het Centrum voor Revalidatie in het bijzonder.