• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Onderzoek Revalidatiegeneeskunde

Print 

De afdeling Revalidatiegeneeskunde heeft negen hoogleraren die wetenschappelijk onderzoek initiëren en begeleiden.

 • Professor dr. J.H.B. (Jan) Geertzen (1959).
  Expertise: amputatie en prothesiologie onderste extremiteit, Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS), fantoompijn, lagerugpijn.
 • Professor dr. K. (Klaas) Postema (1953).
  Expertise: biomechanische aspecten van prothese en orthesegebruik, gangbeeldanalyse.
 • Professor dr. P.U. (Pieter) Dijkstra (1955).
  Expertise: onderzoeksmethodologie.
 • Professor dr. C.K. (Corry) van der Sluis (1964).
  Expertise: arm- en handrevalidatie, prothesiologie bovenste extremiteit.
 • Professor dr. C.P. (Cees) van der Schans (1957). Lector Transparante Zorgverlening Hanzehogeschool Groningen.
  Expertise: paramedische zorgverlening, met name beweeginterventies voor chronisch zieken en ouderen.
 • Professor dr. M.F. (Michiel) Reneman (1964).
  Expertise: pijn en arbeid.
 • Professor dr. ir. G.J. (Bart) Verkerke (1957)
  Expertise: biomedische productontwikkeling.
 • Professor dr. Marcel Post (1958)
  Expertise: participatie en kwaliteit van leven van mensen met een dwarslaesie.
 • ​​Professor dr. Rienk Dekker
  Expertise: Revalidatiegeneeskunde en actieve leefstijl

 

EXPAND

Onder de noemer EXPAND heeft de afdeling Revalidatiegeneeskunde twee speerpunten geformuleerd voor het wetenschappelijk onderzoek: extremiteiten, inclusief ampuatie en prothesiologie, en pijn. Het wetenschappelijke onderzoek is ondergebracht bij SHARE, een multidisciplinair instituut waarin verschillende organisaties van het UMCG samenwerken aan onderzoek naar klinische, psychologische en sociale factoren die gerelateerd zijn aan gezondheid, speciaal aan gezond ouder worden.

SPRINT: technologie die ouderen beweegt

SPRINT staat voor Smart Prevention, Rehabillitation & INtervention Technologies for improved mobility en is een Center of Research Excellence waarin specialisten en onderzoekers van het UMCG Centrum voor Revalidatie meedoen. De onderzoekers richten zich op het verbeteren en herstellen van de mobiliteit van ouderen. Iets wat in de sterk vergrijzende westerse samenlevingen steeds belangrijker is. Centraal binnen SPRINT staat slimme techniek die met name ouderen helpt langer zelfstandig in beweging te blijven. De nieuwe apparatuur voorkomt afname van mobiliteit, zowel thuis als op het werk. Het zorgt ook voor betere revalidatie, zo veel mogelijk bij iemand thuis. Ook ontwikkelt SPRINT nieuwe prothesen en orthesen.