• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers

Onderzoek Revalidatiegeneeskunde

Print 

De afdeling Revalidatiegeneeskunde heeft acht hoogleraren die wetenschappelijk onderzoek initiëren en begeleiden.

 • Professor dr. J.H.B. (Jan) Geertzen (1959).
  Expertise: amputatie en prothesiologie onderste extremiteit; Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS), fantoompijn, lagerugpijn.
 • Professor dr. K. (Klaas) Postema (1953).
  Expertise: biomechanische aspecten van prothese en orthesegebruik, gangbeeldanalyse.
 • Professor dr. P.U. (Pieter) Dijkstra (1955).
  Expertise: onderzoeksmethodologie.
 • Professor dr. C.K. (Corry) van der Sluis (1964).
  Expertise: arm- en handrevalidatie, prothesiologie bovenste extremiteit.
 • Professor dr. C.P. (Cees) van der Schans (1957). Lector Transparante Zorgverlening Hanzehogeschool Groningen.
  Expertise: paramedische zorgverlening, met name beweeginterventies voor chronisch zieken en ouderen.
 • Professor dr. M.F. (Michiel) Reneman (1964).
  Expertise: pijn en arbeid.
 • Professor dr. ir. G.J. (Bart) Verkerke (1957)
  Expertise: biomedische productontwikkeling.
 • Professor dr. Marcel Post (1958)
  Expertise: participatie en kwaliteit van leven van mensen met een dwarslaesie.


Het visiedocument van de afdeling Revalidatiegeneeskunde vindt u via de link onderaan deze pagina. Een overzicht van de publicaties in 2015 van de afdeling Revalidatiegeneeskunde vindt u ook via de link onderaan de pagina.

EXPAND

Onder de noemer EXPAND heeft de afdeling Revalidatiegeneeskunde twee speerpunten geformuleerd voor het wetenschappelijk onderzoek: extremiteiten (inclusief ampuatie en prothesiologie) en pijn.

Het wetenschappelijk onderzoek is ondergebracht bij SHARE, een multidisciplinair instituut waarin verschillende organisaties van het UMCG samenwerken aan onderzoek naar klinische, psychologische en sociale factoren die gerelateerd zijn aan gezondheid, speciaal aan gezond ouder worden.

SPRINT: Technologie die ouderen beweegt

Sprint staat voor Smart Prevention, Rehabillitation & INtervention Technologies for improved mobility en is een Center of Research Excellence waarin specialisten en onderzoekers van het UMCG Centrum voor Revalidatie particperen. De onderzoekers richten zich op het verbeteren en herstellen van de mobiliteit van ouderen. Een doel dat in de sterk vergrijzende westerse samenlevingen steeds belangrijker is. Centraal binnen SPRINT staat het realiseren van slimme techniek die met name ouderen helpt langer zelfstandig in beweging te blijven. De nieuwe apparatuur voorkomt afname van mobiliteit, zowel thuis als in de werksituatie. Het zorgt ook voor betere revalidatie, zoveel mogelijk bij de mensen thuis. Daarnaast ontwikkelt SPRINT nieuwe prothesen en orthesen. 

Via het linkermenu leest u meer over de onderzoeken van EXPAND en SPRINT.