• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Revalidatiezorg op locatie Beatrixoord in coronatijd

Print 
26 juni 2020

De COVID-19 pandemie heeft de afgelopen maanden veel impact gehad op de revalidatiezorg van het UMCG Centrum voor Revalidatie. Het virus en de maatregelen zorgen ervoor dat we creatief moeten kijken hoe we onze zorg zoveel mogelijk door kunnen laten gaan. Veiligheid voor onze patiënten en medewerkers staat hierbij voorop. De komende maanden schalen we onze zorg in stappen weer op naar 100%. We willen hierbij patiënten weer zoveel mogelijk op locatie ontvangen, maar blijven ook inzetten op zorg op afstand.

Patiëntenzorg spreiden

De zorg op locatie veilig aanbieden vraagt om meer spreiding van onze zorg. Door onze poliklinische zorg over een groter deel van de dag te verdelen, zorgen we ervoor dat er minder patiënten tegelijkertijd op locatie zijn. Ook scheiden we onze patiëntenstromen zoveel mogelijk. Zo hebben onze patiënten voor poliklinische behandeling een eigen ingang gekregen. En ook voor onze medewerkers hebben we een aparte ingang aangewezen.

Behandelen op afstand

Onze behandelaars hebben de afgelopen tijd extra ingezet op beeldbellen om onze patiënten ook op afstand te kunnen blijven behandelen. Alle disciplines werken nu zoveel mogelijk via een beeldbelapp. “Bijna al mijn afspraken kunnen op deze manier doorgaan”, vertelt Wencke Veenstra, psycholoog. “Als psycholoog is het belangrijk om iemand in de ogen te kunnen kijken. Een absolute meerwaarde dus dat je de patiënt via beeldbellen toch kan zien.”
Om het voor fysio- en ergotherapeuten makkelijk te maken hun patiënten op afstand te begeleiden en oefeningen mee te geven, hebben we versneld ingezet op het gebruik van een online tool voor oefeningen. De therapeuten maken daarbij gebruik van een portaal waarin ze filmpjes met oefeningen voor de patiënt kunnen klaarzetten, zodat de patiënt ook thuis aan de slag kan.

COVID-19 post IC Revalidatie

We hebben ons centrum voorbereid op de zorg voor patiënten die COVID-19 hebben gehad en in het ziekenhuis hebben gelegen en hierdoor veel last hebben van hun longen of het ‘post IC syndroom’. Hierbij onderscheiden we twee groepen patiënten, namelijk patiënten met een indicatie voor Medisch Specialistische Revalidatie (MSR) en patiënten met een indicatie voor longrevalidatie. Voor deze patiënten is een speciaal behandelprogramma opgesteld. Inmiddels zijn de eerste patiënten hiervoor bij ons in behandeling.