• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Nieuw: keuzehulp bij kankerrevalidatie

Print 
28 november 2019

​​​​De juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats​

Veel mensen met kanker ervaren tijdens of na de medische behandeling klachten op lichamelijk, cognitief, sociaal of emotioneel vlak. Deze klachten worden niet altijd tijdig en voldoende (h)erkend. Als er sprake is van meerdere klachten die met elkaar samenhangen en die het hervatten van het dagelijks leven duurzaam hinderen, dan kan medisch specialistische oncologische revalidatie bewezen bijdragen aan een beter functioneren in het dagelijks leven.

Praktisch hulpm​​iddel bij verwijzen

In de praktijk blijkt het voor zorgprofessionals lastig om goed te beoordelen welke patiënten hiervoor in aanmerking komen en welke nazorg het beste is voor de betreffende patiënt. Daarom is er sinds kort de ‘Keuzehulp Kankerrevalidatie’. Dit hulpmiddel ondersteunt bij het verwijzen van mensen met kanker naar medisch specialistische oncologische revalidatie. Deze keuzehulp is mede ontwikkeld door onze eigen revalidatieartsen en met steun van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). We hopen met deze keuzehulp professionals te ondersteunen in het verwijzen van de juiste patiënten op het juiste moment naar de medisch specialistische oncologische revalidatie.

Bekijk de keuzehulp​