• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Judith Feiken wint Beatrixoord Noord-Nederlandprijs

Print 
23 maart 2018

De Stichting Beatrixoord Noord-Nederland heeft haar tweejaarlijkse prijs toegekend aan Judith Feiken, logopedist, klinisch linguïst en onderzoeker bij het Centrum voor Revalidatie (CvR). De prijs, bestaande uit een oorkonde en tienduizend euro, is op 23 maart uitgereikt. Judith ontving de prijs tijdens een feestelijke uitreiking uit handen van Hans Leutscher, voorzitter van de Stichting Beatrixoord Noord Nederland.

Revalidatiebehandeling voor mensen met spraakapraxie

Judith heeft de prijs gekregen voor haar bijzondere bijdrage aan de revalidatiebehandeling van mensen met een spraakapraxie. Ze heeft de afgelopen jaren als pionier en motor ervoor gezorgd dat de diagnostiek en behandeling van spraakapraxie nu wetenschappelijk onderbouwd, gestructureerd en efficiënt plaatsvindt. Als gevolg hiervan zijn het Diagnostisch Instrument voor Apraxie van de Spraak (DIAS) en het Therapeutisch Instrument voor Apraxie van de Spraak (TIAS) op de markt gebracht. Ook in het buitenland is belangstelling voor de gevonden inzichten.

Onderdeel van het therapiemateriaal is de TIAS app. Dit is een logopedische applicatie voor spraakapraxie. Momenteel wordt gewerkt aan een uitbreiding van deze app die gericht zal zijn op de behandeling van afasiepatiënten. De app zal omgedoopt worden naar STAPP (Speech Therapie App).

Meer informatie over de prijs en de stichting

De Beatrixoord Noord-Nederlandprijs is bestemd voor een persoon of instelling, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de kennis over en begrip voor chronische ziekten, revalidatie of tuberculose. Op de website van de stichting is meer informatie te vinden.