• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Minister Bruins ontvangt eerste exemplaar handboek pijnrevalidatie

Print 
21 februari 2019

​​​​​​​Minister Bruins ontvangt eerste exemplaar ‘Handboek Pijnrevalidatie voor eerste-, tweede- en derdelijns gezondheidszorg’

​​Ad​elante Zorggroep, Rijndam Revalidatie, revalidatiecentrum Roessing en het UMCG Centrum voor Revalidatie hebben gezamenlijk het ‘Handboek pijnrevalidatie voor de eerste- tweede- en derdelijns gezondheidszorg’ samengesteld. Vertegenwoordigers van de vier organisaties boden minister Bruins 19 februari het eerste exemplaar aan. 

De vier genoemde revalidatiecentra zijn door het ministerie aangewezen als Ontwikkelcentrum Pijnrevalidatie. In die hoedanigheid hebben zij het initiatief genomen voor dit boek. Ruim dertig professionals uit de instellingen hebben meegeschreven aan het boek. Invalshoek van het handboek is dat de nadruk van de zorg ligt op het functioneren van de patiënt en minder op de oorzaak en behandeling van de pijn.

Meer dan twee miljoen Nederlanders hebben chronische pijn; veel zorgverleners komen dus in aanraking met patiënten met chronische pijn. Het handboek pleit voor samenwerking van zorgverleners in de eerste-,  tweede en derdelijnszorg vanuit een gezamenlijke visie: eigen regie voor de patiënt, ondersteuning op maat en ‘de juiste zorg op de juiste plek’.​