• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Adrie Bouma promoveert op nieuwe gedragsveranderingsmethode

Print 
05 november 2018

Op 21 november om 14:30 uur verdedigt Adrie Bouma, sinds september 2018 Post-doc onderzoeker bij revalidatiegeneeskunde, haar proefschrift “The barrier-belief approach, a new perspective of changing behavior in primary care” in het Academiegebouw in Groningen. Adrie Bouma was promovendus vanuit de Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met de afdelingen Orthopedie en Sportgeneeskunde van het UMCG.

Een nieuwe aanpak van leefstijlverandering

Het doel van het onderzoek was een meer effectieve verandermethode te ontwikkelen voor het stimuleren van bewegen bij volwassenen, in vergelijking tot bestaande methoden binnen de zorg. Dit heeft geresulteerd in een geheel nieuwe aanpak van leefstijlverandering: de barrière-methode.

De resultaten tonen aan dat de barrière-methode effectiever is in het stimuleren van beweeggedrag, de kwaliteit van leven en het verminderen van ervaren barrières op lange termijn. Dit in vergelijking met de ‘usual care’, die zich richt op het motiveren en het gebruik van beweegnormen. De barrière-methode kan ook worden toegepast bij andere leefstijlgedragingen. Bijvoorbeeld het veranderen van het voedingspatroon en binnen andere soorten interventies, zoals apps en community-based interventies.

Verwijzing huisartsen naar leefstijlinterventies

De motivatie van Nederlandse huisartsen om te verwijzen naar leefstijlinterventies en het besluitvormingsproces van doorverwijzingen is ook onderzocht. Om de motivatie van huisartsen en verwijzingen naar leefstijlinterventies te verbeteren, beveelt Adrie Bouma officiële richtlijnen voor het screenen van patiënten aan. Ten tweede stelt ze dat er web tools en verwijsinformatie over leefstijlprogramma's moeten worden verstrekt. Ook moet de implementatie van leefstijl interventies worden ondersteund door paramedische professionals in de zorg. Uiteindelijk kan dit bijdragen aan een toename van de levensverwachting en de kwaliteit van leven in alle maatschappelijke segmenten.

Het proefschrift van Adrie Bouma is digitaal in te zien. Voor vragen over het proefschrift, stuur je een e-mail naar Contact.