• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Cliëntenadviesraad (CAR) locatie Beatrixoord

Print 

​‘De CAR draagt bij aan betere revalidatiezorg. Voor u en voor patiënten die in de toekomst revalideren.’

De Cliëntenadviesraad (CAR) vertegenwoordigt patiënten die in Beatrixoord revalideren en behartigt hun gezamenlijke belangen. De CAR adviseert het bestuur van het revalidatiecentrum over zaken als de kwaliteit van de behandeling, veiligheid, toegankelijkheid en voeding.

Zo is de CAR nauw betrokken geweest bij de inrichting van de centrale hal en het buitenterrein. Ook adviseerde zij over de inspraak tijdens de revalidatie en het beschikbaar stellen van een stilteruimte. Op deze manier draagt de CAR bij aan een nog betere revalidatiezorg. Voor u en voor de patiënten die in de toekomst revalideren.

Huidige samenstelling Cliëntenraad Beatrixoord

De Cliëntenraad van Beatrixoord bestaat uit maximaal acht leden. De leden van CAR hebben zelf in Beatrixoord gerevalideerd. Vanuit hun eigen ervaring en deskundigheid praten zij mee en beslissen zij mee. De CAR vergadert maandelijks waarvan vier keer per jaar samen met een vertegenwoordiging van het bestuur.

Leden:
Mevrouw M. Bierling
Mevrouw A.G. Dijkhof-Werkman
Mevrouw J.F. Dirks
De heer J. Hamersma
De heer C.P. van der Heijden (vicevoorzitter)​
De heer G. Pomp (voorzitter)
De heer W. Seising
De heer J.F. de Vries​

Ervaringen delen

Om goed haar werk te kunnen blijven doen, hoort de CAR graag uw ervaringen rond revalidatie. Zij bezoeken ook met regelmaat de afdelingen in Beatrixoord en hebben dan contact met de patiënten die er verblijven.

Wilt u iets met de CAR delen?

Telefonisch kunt de CAR bereiken via (050) 361 74 89 of u kunt een e-mail sturen naar Contact. Het postadres van de CAR is:

Centrum voor Revalidatie-UMCG, locatie Beatrixoord
Secretariaat CAR (CD 44)
Postbus 30.002
9750 RA HAREN

De Cliëntenraad is er niet voor individuele klachten. Hiervoor kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris.