• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Beleid

Print 

​Patiënten roemen de deskundigheid en betrokkenheid van het UMCG Centrum voor Revalidatie. Dit onderscheidt het centrum van andere revalidatieaanbieders in de regio. Medewerkers delen hun kennis en expertise, met elkaar en met professionals buiten het centrum. Hiermee zorgen wij voor effectieve en toekomstbestendige revalidatiezorg, in het centrum en daar buiten.

Meerjarenbeleid 2018 - 2020

Het Centrum voor Revalidatie kiest voor complexe revalidatiezorg. Dit is in lijn met de keuze van het UMCG. Dit betekent dat we ons richten op patiënten met complexe aandoeningen en op patiënten die een complexe revalidatiebehandeling nodig hebben. We zorgen ervoor dat patiënten, ondanks de complexiteit van hun aandoening of behandeling, zo snel mogelijk dicht bij huis hun behandeling kunnen afronden. Deze keuze betekent ook dat er patiënten zijn waarvoor het UMCG Centrum voor Revalidatie niet meer de voor de hand liggende keuze is.

Daarom richten we ons, naast deze keuze voor complexe problematiek, op het (verder) ontwikkelen van revalidatienetwerken. Om dit mogelijk te maken gaan we nog meer samenwerken met andere zorgaanbieders in Noord Nederland. Op deze manier zorgen we er samen voor dat voor alle patiënten passende revalidatie beschikbaar is in de noordelijke regio en bereiken we dat wat het voornaamste is: patiënten participeren in de maatschappij op een manier die het best bij hen past. We zijn er van overtuigd dat door het vormen van netwerken kennis en expertise snel en gemakkelijk kan worden gedeeld. Dit komt de continuïteit van de behandeling van de patiënt ten goede.

Het meerjarenbeleid van het UMCG Centrum voor Revalidatie is een samensmelting van het medisch en strategisch beleid. We zetten hiermee een stevig kader neer voor de koers van onze organisatie. Wij kijken ernaar uit om samen, dat is: alle medewerkers van het Centrum voor Revalidatie én onze partners in de regio, deze koers invulling te geven.​