• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Therapeutische peutergroep

Print 

​Op locatie Beatrixoord van het UMCG Centrum voor Revalidatie is voor kinderen tussen de twee en vier jaar een therapeutische peutergroep (TPG). Alle kinderen in de groep hebben een primair motorische beperking en bijkomende problematiek. De peutergroep is een intensieve vorm van behandeling. De behandeling in de peutergroep is erop gericht onnodige ontwikkelingsachterstand te voorkomen. Het kinderrevalidatieteam bepaalt of uw zoon of dochter voor plaatsing in aanmerking komt.

Behandeling

Voor de behandeling komt uw zoon of dochter drie of vier dagdelen per week naar de afdeling Kinderrevalidatie op locatie Beatrixoord. Het behandelprogramma sluit aan bij de ontwikkeling van uw kind en wordt spelenderwijs aangeboden. Tijdens de behandeling worden verschillende vaardigheden van uw kind gestimuleerd, zoals:

  • motorische vaardigheden;
  • communicatieve vaardigheden;
  • leervaardigheden;
  • sociaal emotionele ontwikkeling;
  • zelfredzaamheid.

Een behandeling in de therapeutische peutergroep kan ook zinvol zijn als er sprake is van voedings- of slikproblemen.

Het behandelteam

Een belangrijk kenmerk van de behandeling in de therapeutische peutergroep is de transdisciplinaire werkwijze. Dit betekent dat verschillende behandelaars bij de behandeling van uw kind zijn betrokken, bijvoorbeeld een fysiotherapeut, logopedist en een ergotherapeut. Iedere behandelaar werkt aan dezelfde doelen. Dit kan betekenen dat bijvoorbeeld de logopedist de doelen van de fysiotherapeut meeneemt in de logopedische behandeling en andersom. De therapeutische peutergroep heeft een vast behandelteam. Het team stelt per kind een behandelplan vast aan de hand van de problemen die het kind heeft. De verschillende behandelaars werken nauw met elkaar samen in het behandelteam. De revalidatiearts is eindverantwoordelijk voor de behandeling.

U bent actief betrokken

Eens per twee maanden krijgt u een uitnodiging om een dagdeel bij de activiteiten van uw kind aanwezig te zijn. Een behandelaar kan u ook tussentijds uitnodigen omdat er behoefte is om even met elkaar van gedachten te wisselen. Het kan ook zijn dat bijvoorbeeld een opa, oma of een vaste oppas eens wil zien hoe het op de peutergroep gaat. In overleg met de pedagogisch medewerker kunt u één van deze personen meenemen.
Het verloop van de behandeling wordt maandelijks geëvalueerd door het behandelteam. Eens per half jaar wordt samen met u en het team het behandelplan geëvalueerd en bijgesteld in een ouder bij teamvergadering.

Therapeutische Peutergroep van het UMCG Centrum voor Revalidatie