• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Kinderrevalidatie voor kinderen van nul tot vier jaar

Print 

​Het UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord, biedt verschillende behandelmogelijkheden voor kinderen van nul tot vier jaar.

Iedere behandeling start met een intake bij de kinderrevalidatiearts. Als de kinderrevalidatiearts denkt dat het team van de kinderrevalidatie iets kan beteken voor uw kind, wordt er gestart met een interdisciplinaire screening. Tijdens deze screening wordt uw kind onderzocht door verschillende behandelaars. Na deze screening wordt er een advies gegeven over verdere behandeling.
Uw kind kan individueel behandeld worden door een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist of muziektherapeut.

Bumbagroep

Voor kinderen tussen de negen maanden en de tweeënhalf jaar is er de Bumbagroep. Deze groep is bedoeld voor ouder en kind. De ouderkindgroep is opgezet vanuit hulpvragen van ouders, met jonge kinderen die ontwikkelingsproblemen hebben. Vaak hebben de ouders behoefte aan praktische adviezen over de ontwikkeling van hun kind. Ook vinden ouders het prettig om ervaringen te delen met andere ouders.

Therapeutische peutergroep

De therapeutische peutergroep (TPG) is bedoeld voor kinderen tussen de twee en vier jaar met een  beperking in de motorische ontwikkeling, met daarnaast vaakbijkomende ontwikkelingsproblemen. Deze ontwikkelingsproblemen kunnen zich voordoen op het gebied van taal-, spraak-, of leervaardigheden, zelfredzaamheid of sociaal emotionele ontwikkeling.

De therapeutische peutergroep is gericht op een zo normaal mogelijk verlopende ontwikkeling en het voorkomen van onnodige achterstand. In de therapeutische peutergroep wordt geoefend zodat het kind zo zelfstandig mogelijk wordt en uiteindelijk doorstroomt naar de meest geschikte vorm van onderwijs.