• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Opleiding actieve leefstijl

Print 

​​Er is steeds meer bewijs voor de effectiviteit van een gezonde leefstijl, bewegen en sport in het algemeen. Dit geldt zeker ook voor de populatie patiënten binnen de revalidatiegeneeskunde. Een fittere patiënt kan sneller en beter herstellen en revalideren, zo is het uitgangspunt. De afdeling Revalidatiegeneeskunde verzorgt daarom verschillende opleidingen op het gebied van ‘Bewegen en sport en een actieve leefstijl’ voor professionals in de zorg.

Basiscursussen, bij- en nascholingscursussen

De afdeling Revalidatiegeneeskunde organiseert basiscursussen voor aiossen revalidatiegeneeskunde. Deze basiscursussen zijn geaccrediteerd door de VRA. Het gaat om een jaarlijks cursus voor eerstejaars aiossen Revalidatiegeneeskunde. Hierbij is er ook specifiek aandacht is voor bewegen en sport.

Daarnaast is de afdeling medeorganisatie van de door de VRA geaccrediteerde bij- en nascholingscursussen voor aiossen revalidatiegeneeskunde en revalidatieartsen. Het onderwerp van deze bij- en nascholingscursussen is ‘Bewegen, sport en actieve leefstijl’ (2016, 2019). 

Etalagestage

De etalagestage is een opleidingsstage voor arts-assistenten in opleiding. Het is een verdieping op het aandachtsgebied bewegen, sport en actieve leefstijl in de Revalidatiegeneeskunde. Doelen van de stage:​

 • de rol en mogelijkheden van de revalidatiearts op het gebied van sport, bewegen en revalidatiegeneeskunde
 • de meerwaarde van bewegen en sport voor revalidatiepatiënten
 • het belang van goede samenwerking met andere medisch specialismen
 • inspanningsfysiologische principes in algemene zin, maar zeker ook inzicht in en kennis en expertise van inspanningsfysiologische principes die van toepassing zijn op revalidatiegeneeskundige patiënten: hoe voer ik een maximaal test uit bij een revalidatiepatiënt; hoe vertaal ik die uitkomsten naar een trainingsprogramma en hoe evalueer ik dat?
 • de optimale manier om patiënten te stimuleren en te motiveren om een actieve en gezonde leefstijl aan te nemen en te behouden. 
 • wetenschappelijk onderzoek op het gebied van sport, bewegen, inspanning en revalidatie. 

Bekijk voor meer informatie de website​.

​​​Verdiepingscursus inspanningsfysiologie

​Voor revalidatieartsen en AIOS Revalidatiegeneeskunde organiseert de afdeling Revalidatiegeneeskunde verdiepingscursussen inspanningsfysiologie. Het doel van de verdiepingscursus Inspanningsfysiologie is meerledig:

 • ​​het verkrijgen en vergroten van inzicht in het belang van inspanningsfysiologie als middel en als doel voor de revalidatiebehandeling;
 • het kunnen stellen van indicaties en contra-indicaties voor het testen van inspanningstolerantie en het maximaal kunnen belasten van revalidatiegeneeskundige patiënten;
 • het inzicht hebben in en het ervaring opdoen met het praktisch uitvoeren van inspanningstesten;
 • het inzicht hebben in en ervaring hebben met het opstellen van inspanningsprogramma's voor revalidatiegeneeskundige patiënten.

De datum van de eerstvolgende cursus vermelden we binnenkort op de website over onderwijs voor Aios.​

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook Twitter YouTube