•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Onderzoek en onderwijs

Print 

​Het UMCG is een universitair medisch centrum. Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs nemen een belangrijke plaats in, ook bij het Centrum voor Thuisbeademing. We onderzoeken doorlopend om onze kennis te vergroten en onze zorg te verbeteren. En​ we delen onze kennis met studenten, professionals en patiënten.

Wetenschappelijk onderzoek

Het centrum onderzoekt onder meer het effect van chronische ademhalingsondersteuning bij COPD-patiënten.

In het RECONSIDER-onderzoek hebben we onderzocht of het instellen op chronische thuisbeademing in de thuissituatie net zo goed was als het instellen op beademing tijdens een opname in het ziekenhuis.

In het RECAPTURE-onderzoek bekijken we bij welke COPD-patiënten chronische thuisbeademing een goed effect heeft, en om welke redenen.

Ook hebben wij onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van telemonitoring bij thuisbeademing. HOMERUN-studie bekijkt of het ook mogelijk is om de thuisbeademing thuis in te stellen in plaats van in het ziekenhuis.

Daarnaast doen we wetenschappelijk onderzoek naar behandelingsmogelijkheden bij het slaapapneusyndroom. Zo hebben we onderzocht hoe vaak slaapapneu voorkomt bij mensen met chronisch hartfalen. Dit gebeurde in de SNURC-studie. Bij de REST-studie keken we of een bepaalde groep patiënten met het obstructief slaapapneusyndroom beter af was met een mandibulair repositieapparaat dan met een CPAP-behandeling.

Onderwijs en opleiding

Naast patiëntenzorg en onderzoek houden we ons bezig met onderwijs en opleidingen. Verpleegkundig consulenten kunnen in ons centrum een opleiding tot verpleegkundig specialist volgen. Assistenten in opleiding tot longarts kunnen er specifieke kennis ophalen over slaapapneu en (chronische) respiratoire insufficiëntie. Studenten Geneeskunde kunnen stage lopen en praktijkervaring opdoen door mee te lopen op de polikliniek.

Verder levert het centrum bijdragen aan bij- en nascholingen voor verwijzers en aan symposia, en organiseren we cursussen, refereeravonden en klinische lessen voor professionals die werken met patiënten die beademd worden.

Op het gebied van onderwijs en opleiding werken we veel samen met de 3 andere Nederlandse centra voor thuisbeademing.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram