•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Centrum voor Thuisbeademing

Print 

​Het Centrum begeleidt en informeert mensen die thuisbeademing nodig hebben. We stellen eerst vast of u in aanmerking komt voor thuisbeademing. Daarna zorgen we ervoor dat u de meest geschikte vorm krijgt. En zolang u beademingsapparatuur heeft, zorgen we ervoor dat u er zo goed mogelijk gebruik van kunt maken.

Hoesttechnieken

Soms komen patiënten niet in aanmerking voor thuisbeademing, maar kunnen we ze wel helpen met zogenaamde hoesttechnieken.

Intake

Uw huisarts of behandelaar in het UMCG of een ander ziekenhuis verwijst u door naar het Centrum voor Thuisbeademing. Tijdens de eerste afspraak beoordeelt de behandelaar of u in aanmerking komt voor thuisbeademing en/of hoesttechnieken.

Wat het centrum precies doet

Het Centrum voor Thuisbeademing

  • begeleidt patiënten die thuisbeademing nodig hebben
  • begeleidt patiënten bij hoesttechnieken
  • leent ademhalingsapparatuur uit en leert patiënten, zorgverleners en mantelzorgers hoe ze met de apparatuur om moeten gaan
  • bemiddelt en behandelt bij acute opnames van thuisbeademingspatiënten
  • adviseert en bemiddelt bij aanpassingen voor de beademing aan een rolstoel
  • verwijst door naar andere specialisten en instanties
  • weet veel over de zorg voor tracheostoma’s en tracheacanules en geeft daar advies en informatie over
  • geeft onderwijs aan professionals, mantelzorgers en familie die betrokken bij thuisbeademingspatiënten.

Zorg aan huis

Het doel van thuisbeademing is dat patiënten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. We komen daarom langs om te kijken of de beademing goed verloopt. Bij een patiënt thuis, of in bijvoorbeeld een verpleeghuis, revalidatiecentrum of woonvorm.

Patiënten en regio

Het centrum is een van de 4 Nederlandse centra voor thuisbeademing. We begeleiden ongeveer 1.000 patiënten, verdeeld over de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Noord-Holland.

Team en samenwerkingen

Het multidisciplinaire team van het Centrum voor Thuisbeademing bestaat uit longartsen, kinder-intensivisten, verpleegkundig specialisten, verpleegkundig consulenten, technici, secretariële ondersteuning en zorgassistenten. Het centrum werkt nauw samen met andere afdelingen, zoals Mondziekten, Kaak-, en Aangezichtschirurgie, Keel,- Neus- en Oorheelkunde, Neurologie en Cardiologie.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram