•  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Bioanalyse (bloedspiegelbepalingen, toxicologie)

Print 

 

Het laboratorium van de afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie voert 7 dagen per week een groot aantal verschillende geneesmiddel- en toxicologische bepalingen uit. Al deze bepalingen (inclusief toelichting, referentiewaarden en farmacokinetische gegevens) staan weergegeven op de regelmatig geactualiseerde Bepalingenwijzer.

Indicaties voor geneesmiddelbepalingen:

De indicaties voor geneesmiddelbepalingen kunnen o.a. zijn:

 • ​Grote inter- of intra individuele verschillen in farmacokinetiek of farmacodynamiek.
 • Kleine therapeutische breedte van het betreffende geneesmiddel (d.w.z. klein verschil tussen therapeutische en toxische concentraties).
 • Het farmacodynamisch effect is niet direct waarneembaar.
 • Geen of onverwacht effect bij standaarddosering (bv. therapie ontrouw).
 • Afwijkende kinetiek (lever- of nierfunctiestoornis, interactie met ander geneesmiddel, ziekte, afwijkende CYP-status).
 • Nieuwe of afwijkende therapie (geneesmiddel, toedieningsvorm en -weg, kinderen). 

​Indicaties voor toxicologische bepalingen:

De indicaties voor toxicologische bepalingen zijn:

 • ​Klinisch beeld geeft geen uitsluitsel over intoxicatie.
 • Ondersteuning voor de beslissing om de patiënten wel of niet te behandelen.
 • Behandeling is mede afhankelijk van de bloedconcentratie.
 • Mogelijke intoxicatie met meerdere middelen.
 • Prognose. 
 • Effectiviteit en/of beëindiging van de behandeling.
 • Verslaving, misbruik, ongewenste of onbekende therapie.
 • Het uitsluiten of aantonen van tentamen suïcide, homicide, Münchhausen, rapedrug, etc. 

​Bepalingen aanvragen:

Voor het merendeel van de bioanalyses wordt gebruik gemaakt van Immuno-Assay​, LC/MS/MS, GC/MS en ICP/MS methoden. 

Bepalingen kunnen worden aangevraagd via het aanvraagformulier (u vindt het formulier hieronder bij Gerelateerde informatie). Op de Bepalingenwijzer kunt u vinden welk materiaal en hoeveel dient te worden afgenomen en wat de verzendcondities zijn. Na ontvangst van het monster op het laboratorium kunnen de meeste bepalingen binnen 2 à 3 werkdagen worden uitgevoerd. De standaardfrequentie van desbetreffende bepaling of  vaste analysedagen staan vermeld op de Bepalingenwijzer.  Na telefonisch overleg zijn ook spoedbepalingen mogelijk. De analyse-uitslagen worden, na autorisatie door de laboratoriumapotheker, per fax, of eventueel per post verstuurd. Bij toxische of sterk afwijkende waarden proberen we u direct telefonisch op de hoogte te stellen. Vermeld daarom altijd uw telefoonnummer op de aanvraag. Monsters worden na analyse gedurende 14 dagen bewaard en daarna zonder tegenbericht vernietigd.

Spoedbepalingen of afwijkende bepalingen zijn alleen mogelijk na telefonisch overleg via 050-3614081 of buiten werktijd vragen naar de dienstdoende ziekenhuisapotheker via 050-3616161. Ook is het laboratorium beschikbaar voor het ontwikkelen van bepalingen in het kader van onderzoek.​