•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Kwaliteit

Print 

​Kwaliteit en veiligheid

OP de afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie wordt voor de  farmaceutische patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en opleiding op structurele wijze aandacht besteed aan kwaliteitszorg.

Kwaliteit betekent voor ons het leveren van goede, verantwoorde, veilige en doelmatige farmaceutische zorg, onderzoek, opleiding en onderwijs aan onze interne en externe klanten.

Klinische Farmacie en Farmacologie voert een integraal kwaliteitsmanagementsysteem dat gecertificeerd is volgens ISO 9001. Onderdeel van dit systeem is het gecertificeerd managementsysteem voor patiëntveiligheid conform NTA 8009. De afdeling voldoet aan de Beroepsstandaard voor Apothekers in Ziekenhuizen (BAZ).
De afdeling is GMP-z gecertificeerd: de standaard voor bereidingen in de Nederlandse ziekenhuisapotheek. Bovendien beschikken wij over een GMP-vergunning voor het importeren, bereiden, verpakken en etiketteren van geneesmiddelen en radiofarmaca voor klinisch geneesmiddelenonderzoek en wordt er gewerkt volgens de GCP-richtlijnen. Het laboratorium van de ziekenhuisapotheek is ISO15189:2012 (M170) geaccrediteerd.

Wij leveren goede kwaliteit en veiligheid van farmaceutische zorg en bieden een breed scala aan diensten en producten (bereidingen en analyses) ten behoeve van patiëntenzorg en klinisch geneesmiddelenonderzoek.

Klantgericht

Klinische Farmacie en Farmacologie vindt het belangrijk om zoveel mogelijk te voldoen aan de eisen en verwachtingen van haar interne en externe klanten. Door gesprekken met klanten en klanttevredenheidsmetingen krijgen we zicht op de wensen en behoeften en kunnen we onze zorg, producten en diensten verbeteren.

Periodiek wordt een klanttevredenheidsonderzoek onder onze externe en interne klanten uitgevoerd waarbij oa. aspecten als bereikbaarheid, algehele service, informatievoorziening en advisering, de farmaceutische zorg/producten/diensten aan bod komen. De resultaten worden gebruikt voor verbeteringen van de zorg, producten en dienstverlening.

Klachten

Klinische Farmacie en Farmacologie streeft naar goede farmaceutische zorg, onderzoek en opleiding/onderwijs, snelle dienstverlening en tevreden klanten. Soms gaat er helaas wel eens iets mis. Als u een klacht heeft, kunt u gebruikmaken van het klachtenformulier. We informeren u zo snel mogelijk  over de afhandeling van uw klacht.​