•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Kwaliteitscertificaten

Print 
​​​​​​​

​Klinische Farmacie en Farmacologie voert een integraal kwaliteitsmanagementsysteem dat gecertificeerd is volgens ISO 9001. Onderdeel van dit systeem is het gecertificeerd managementsysteem voor patiëntveiligheid conform NTA 8009. De afdeling voldoet aan de Beroepsstandaard voor Apothekers in Ziekenhuizen (BAZ).

Klinische Farmacie en Farmacologie is GMP-z gecertificeerd: de standaard voor bereidingen in de Nederlandse ziekenhuisapotheek. Bovendien beschikken wij over een GMP-vergunning voor het importeren, bereiden, verpakken en etiketteren van geneesmiddelen en radiofarmaca voor klinisch geneesmiddelenonderzoek en wordt er gewerkt volgens de GCP-richtlijnen. Het Laboratorium van de afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie is ISO15189:2012 (M170)​ geaccrediteerd. 

U vindt de certificaten hieronder.