•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Klinische Farmacie

Print 

​​Gedurende de periode dat patiënten in het UMCG zijn opgenomen krijgen zij hun medicatie geleverd door de afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie.

Medicatieverificatie bij opname en ontslag

Vlak voordat patiënten in het ziekenhuis worden opgenomen, wordt ze geadviseerd contact op te nemen met hun openbare apotheker het verkrijgen van een compleet actueel medicatie overzicht.
Verificatie van de actuele medicatie vindt bij opname plaats door een apothekersassistente, eventuele substitutie naar ziekenhuismedicatie wordt vervolgens elek​​tronisch voorgeschreven door de behandelaar.
Het beleid is er op gericht de ketenzorg te stimuleren, zo kan er een goede overdracht van medicatie plaatsvinden door patiënten te attenderen op de mogelijkheid medicatie bij de poliklinische apotheek “de Sprong” op te halen. Door korte lijnen is een goede verificatie gewaarborgd.

Doelmatig voorschrijven en medicatiebewaking/begeleiding

In het ziekenhuis wordt gebruik gemaakt bij het voorschrijven van vigerende richtlijnen en protocollen, die zoveel mogelijk transmuraal zijn opgesteld.. De afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie ondersteunt het doelmatig voorschrijven van medicatie en voorziet de professionals van relevante farmaceutische informatie met betrekking tot de omgang met medicatie. Ten behoeve van de medicatiebewaking/begeleiding wordt gewerkt met clinical rules.
In toenemende mate vervullen ziekenhuisapothekers op diverse aandachtsgebieden een consulentfunctie bij een specialisme (b.v. infectieziekten, nefrologie en dialyse, kindergeneeskunde, intensive care en binnen Revalidatiecentrum Beatrixoord).

Voor toediening gereed maken van medicatie

De afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie heeft een satellietapotheek waar voor  het Beatrix Kinderziekenhuis medicatie (zowel oraal als parenteraal) voor 24 uur voor toediening gereed gemaakt wordt en per patiënt uitgezet wordt. Ook binnen revalidatiecentrum Beatrixoord is een satellietapotheek en een satellietapotheek voor intensive care/OK centrum is in voorbereiding. Daarnaast verzorgt de afdeling op gebied van medicatie klaarmaken scholing aan verpleegkundigen en biedt de afdeling mogelijkheden in de vorm van ready-to-use en ready-to-administer preparaten (ingekocht of zelf bereid). 

Specialistisch farmaceutische medicatie

Wanneer patiënten thuis behandeld worden met specialistische farmaceutische medicatie bestaat er de mogelijkheid gebruik te maken van ziekenhuisverplaatste zorg. In nauw overleg tussen de behandelaar en de dagapotheker worden er afspraken gemaakt over deze zorg. Daarnaast stelt de afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie zich actief op bij het realiseren van de ziekenhuisverplaatste zorg (TNF alfa remmers, groeihormonen en orale oncolytica). Hierin wordt nauw samengewerkt met de poliklinische apotheek de Sprong en de openbare apotheken.


Consulenten

dr. M.S. Bolhuis
Consulent Centrum voor Revalidatie-Tuberculose afdeling (Beatrixoord), Consulent Kindergeneeskunde (Beatrix Kinderziekenhuis)
Contact  

dr. W Bult
Consulent  ICV
Contact

mw. drs. B.H.W. Molmans
Consulent Centrum voor Revalidatie (Beatrixoord)
Contact

drs. ML Toren-Wielema
Consulent infectieziekten
Contact​​


mw. drs. G.G. Olsder
Consulent Patiënt-/Medicatieveiligheid
Contact

​​