•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Poliklinische apotheek UMCG

Print 

Het UMCG beschikt ook over een poliklinische apotheek. Hier kunt u geneesmiddelen voor thuis meenemen, bijvoorbeeld na uw bezoek aan een polikliniek of als u na een opname weer naar huis gaat.
De medewerkers zijn gespecialiseerd in geneesmiddelen die de specialisten van het ziekenhuis voorschrijven en die vaak gebruikt worden bij complexere aandoeningen. Hun service is mede afgestemd op deze patiëntengroepen. Zij kennen het ziekenhuis en hebben korte overleglijnen met de specialisten. Ook werken ze nauw samen met afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie (de ziekenhuisapotheek) en kunnen een brug vormen naar de apotheek in de buurt waar u doorgaans komt.

Weer naar huis: ontslagbegeleiding verzorgd door de poliklinische apotheek

Als u na een opname ontslagen wordt, verzorgt de poliklinische apotheek een overzicht van alle medicijnen die u thuis moet gebruiken. Dit is vaak een ontslagrecept of een medicatieoverzicht. Ook wijzigingen ten opzichte van de situatie van voor de opname worden genoteerd. U ontvangt een overzicht van deze wijzigingen. Dit overzicht wordt, met toestemming van u, ook aan uw huisarts en uw apotheek gezonden. De medewerkers van de apotheek geven u uitleg over de wijzigingen, zodat u goed geïnformeerd naar huis gaat.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram