•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Medicatiebewaking en logistiek

Print 

Medicatiebewaking

Er vindt voortdurend controle plaats op wat patiënten in het UMCG aan geneesmiddelen krijgen voorgeschreven. Een elektronisch voorschrijfsysteem speelt een belangrijke rol bij de medicatiebewaking. Alle handelingen, van voorschrijven tot aflevering, worden nauwkeurig in de computer bijgehouden en gecontroleerd.
Ziekenhuisapothekers houden combinaties van geneesmiddelen in de gaten, houden rekening met leeftijd, geslacht, gewicht en nierfunctie van de patiënt. Maar ze kijken bijvoorbeeld ook of de patiënt het medicijn op een goede manier kan innemen. Aan de hand van medicatiebewakingsignalen en laboratoriumuitslagen geven de ziekenhuisapothekers adviezen aan de behandelaars.

Logistiek

De afdeling KFF is verantwoordelijk voor de inkoop, opslag en distributie van geneesmiddelen, en van grondstoffen voor eigen bereidingen.
Alle aanvragen en bestellingen van geneesmiddelen door de verpleegafdelingen komen binnen bij de onderafdeling Klinische Dienstverlening & Assortimentsbeheer. Deze onderafdeling zorgt er voor dat alle geneesmiddelen op de juiste manier en op de juiste plek in het ziekenhuis worden afgeleverd.

Advies

De afdeling KFF speelt niet alleen een organisatorische rol. Zo adviseren medewerkers van de afdeling de verschillende UMCG afdelingen over het werken met of het gebruik van geneesmiddelen. Er is veel contact over tal van onderwerpen. Denk daarbij aan:

  • de medicatie bij opname
  • de dosering van geneesmiddelen
  • de combinatie van verschillende middelen in een infuus
  • het toedienen van geneesmiddelen aan patiënten met een maagsonde
  • en nog veel meer.


Om te zorgen dat verpleegkundigen en artsen de juiste middelen op de juiste wijze toepassen helpt de afdeling KFF mee bij het opstellen van protocollen en richtlijnen. Steeds vaker wordt gevraagd en ongevraagd advies gegeven aan de behandelend specialisten. Ziekenhuisapothekers nemen daarom als medebehandelaar steeds vaker deel aan de patiëntbesprekingen in het ziekenhuis.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram