•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Geneesmiddelenonderzoek

Print 
​​

Naast reguliere geneesmiddelen levert de afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie ook geneesmiddelen voor klinisch onderzoek. Als u patiënt bent, dan kan uw behandelend arts u vragen aan zo’n onderzoek mee te doen. Hier leggen we uit hoe de afdeling KFF bij dergelijke onderzoeken betrokken is.

Praktische uitvoering geneesmiddelenstudies

Een geneesmiddelenonderzoek mag pas beginnen als het goedgekeurd is door een toetsingscommissie, de zogenaamde METC (= Medisch Ethische toetsingscommissie). De METC beoordeelt of de studie voldoet aan de vastgestelde wettelijke eisen.

Verschillende onderafdelingen van de ziekenhuisapotheek werken mee aan geneesmiddelonderzoek:

  • De onderafdeling Bereidingen produceert en verpakt de onderzoeksgeneesmiddelen
  • De onderafdeling Ondersteuning Klinisch Onderzoek (OKO) adviseert onderzoekers en coördineert de logistiek en opslag van onderzoeksgeneesmiddelen binnen de ziekenhuisapotheek
  • Klinische Dienstverlening en Assortimentsbeheer is verantwoordelijk voor de uitgifte van de onderzoeksgeneesmiddelen aan de patiënt
  • Het Laboratorium analyseert de onderzoeksgeneesmiddelen en verricht farmacokinetisch onderzoek 


Onderzoeksgeneesmiddelen

De medicijnen die gebruikt worden bij geneesmiddelenonderzoek zijn zeer divers. Het kan gaan om een experimenteel nieuw middel, maar ook om middelen die eerst voor een andere aandoening werden gebruikt. De afdeling KFF bereidt ook zelf onderzoeksgeneesmiddelen. Afhankelijk van de aard van het product verloopt de ondersteuning door de afdeling KFF anders. Per geneesmiddelenonderzoek worden hierover specifieke afspraken gemaakt.

Medicatiebewaking

Krijgt u onderzoeksgeneesmiddelen mee naar huis, dan moet uw eigen apotheek hiervan op de hoogte worden gebracht. In overleg met de onderzoeker bepalen we welke informatie uw eigen apotheek nodig heeft. U ontvangt deze informatie van de onderzoeker. Deze brief dient u af te geven aan uw eigen apotheek.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram