•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Klinische Farmacie en Farmacologie

Print 

​​De afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie is per 1 januari 2014 ontstaan na fusie van de afdeling Klinische Farmacie en Apotheek (de ‘ziekenhuisapotheek’) en de afdeling Klinische Farmacologie. De afdeling is verantwoordelijk voor de farmaceutische zorg aan patiënten die een behandelrelatie hebben met het UMCG. Daarnaast vormen het onderzoek en onderwijs de andere pijlers van de afdeling.
De afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie levert ook farmaceutische zorg, producten en diensten aan diverse instellingen buiten het UMCG (ziekenhuizen, dialysecentra, medische laboratoria en openbare apotheken). De poliklinische apotheek UMCG is onderdeel van de afdeling, daarmee wordt invulling gegeven aan de integrale farmaceutische zorg ongeacht waar de patiënt zich bevindt.
Bij de afdeling  werken ca. 200 medewerkers, verdeeld over de drie secties Patiëntenzorg, Onderwijs en Opleiding, Onderzoek.

De afdeling heeft samenwerkingsrelaties met vele disciplines in en buiten het UMCG.

De onderdelen patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding van de Klinische Farmacie en Farmacologie voldoen aan hoge kwaliteitsstandaarden. Binnen de afdeling wordt op structurele wijze aandacht besteed aan kwaliteitszorg en patiëntveiligheid. Kwaliteit betekent voor ons het leveren van goede, verantwoorde, veilige en doelmatige (farmaceutische) zorg, producten, diensten, inclusief onderzoek, onderwijs en opleiding aan onze patiënten, interne en externe klanten en partners.

Binnen de afdeling is een integraal kwaliteitsmanagementsysteem geïmplementeerd waari​n de wetten, normen en richtlijnen met betrekking tot kwaliteitszorg, patiëntveiligheid, arbo- en milieuzorg zijn opgenomen. De afdeling is ISO 9001(inclusief NTA 8009) gecertificeerd,  heeft een GMP-fabrikantenvergunning, voldoet aan GMP-z, GCP en de BAZ. Het laboratorium van de afdeling is ISO15189:2012 (M170)​ geaccrediteerd.​