•  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Onderzoek, onderwijs en opleiding

Print 

De effecten op dit taakgebied strekken zich uit over het preklinische, translationeel en klinisch onderzoek, de clinical trials en de onderzoekondersteuning (service).
De nieuwe afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie biedt een veel betere basis voor het integreren van preklinisch en klinisch onderzoek wat tevens meerwaarde heeft voor de innovatieve en reguliere patiëntenzorg. De afdeling wil niet alleen het eigen onderzoek stevig neerzetten, maar ook investeren in de coördinatie en ondersteuning van dit soort onderzoek van anderen.

Onderzoek

De nieuwe afdeling KFF biedt een ruimer potentieel voor onderzoek; apothekers en apothekers in opleiding worden sterker gestimuleerd en begeleid in het verrichten van wetenschappelijk onderzoek (meer promoties, meer output).
Het bestaande onderzoek van de Klinische Farmacologie (basale en klinische research) zal samen met het bestaande onderzoek in de Klinische Farmacie & Farmacologie omgebogen en gericht worden op de kernactiviteiten van de nieuwe afdeling waarbij het geneesmiddelonderzoek centraal staat. Doelstelling is een verdere integratie van dit onderzoek gericht op:

 • Onderzoek naar factoren die optimalisatie van therapie geven met daarin betrokken o.a. individuele variabiliteit in respons, Therapeutic Drug Monitoring, en farmacogenetica, molecular imaging (targeted drugs), biomarkers;
 • Participatie en leiding geven aan grote geneesmiddeltrials;
 • Implementatie en evaluatie van rationeel geneesmiddel voorschrijfgedrag en gebruik;
 • Opstellen, implementatie en evaluatie van geneesmiddel guidelines;
 • Geneesmiddelveiligheid;
 • Farmaco-economie;
 • Ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelvormen of nieuwe middelen (klassiek als ook biotechnologie en voor gentherapie) voor therapie optimalisatie ;
 • Translationeel onderzoek;
 • Registratie onderzoek (Commissie Beoordeling Geneesmiddelen).
  Bovenstaand onderzoek, innovatie en patiëntenzorg zullen zich aansluiten (waar dat al niet het geval is) bij het thema Healthy Ageing van het UMCG.

Onderwijs en opleiding

Onderwijs en opleiding van de afdeling bestaat uit:

 • Geneesmiddel onderwijs t.b.v. de opleidingen Geneeskunde, Farmacie en Levenswetenschappen
 • Het nieuwe opleidingscurriculum ziekenhuisfarmacie wordt vormgegeven inclusief het ZAPIKO-model (ziekenhuisapotheker in opleiding klinisch onderzoeker)
 • Klinisch Farmacoloog (aantekening II en III), Farmacoloog en Toxicoloog
 • Stage verlening voor o.a. studenten farmacie en geneeskunde, analisten, en farmakundigen
 • Nascholing specialisten, ziekenhuisapothekers en andere (para)medische disciplines (o.a. verpleegkundigen)
 • Cursussen: Geneesmiddelonderzoek, GCP, GMP etc.
 • Onderwijs Forensische Geneeskunde (FMW), analyse en toxicologie (UCF) en het AVV-vak criminalistiek

Meer informatie over onderzoek, onderwijs en opleiding van de afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie is te vinden bij Research en Onderwijs en Opleidingen.