•  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Patiëntenzorg

Print 

De patiëntenzorg en daarvan afgeleide producten en diensten zijn gericht op:

 1. Farmaceutische patiëntenzorg:
  - Therapiebeleid
  - Therapiebegeleiding en medicatiebewaking
  - Therapeutic Drug Monitoring
  - Klinische Toxicologie
  - Informatievoorziening over geneesmiddelen en geneesmiddelengebruik
  - Medicatieveiligheid
 2. Inkoop en afleveren van geneesmiddelen
 3. Geneesmiddelmanagement
 4. Bereiden van geneesmiddelen
 5. Voor toediening gereed maken van geneesmiddelen (VTGM)
 6. Laboratoriumcontrole (genees)middelen

 

Van oudsher behoren het bereiden en afleveren van geneesmiddelen tot de kerntaken van de afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie. Hiervan af te leiden zijn inkoop en voorraadbeheer, (voorraad)bereidingen en laboratoriumonderzoek van grondstoffen en eigen bereidingen.
Daarnaast zijn er veel activiteiten rond het begeleiden van medicatiegebruik in het ziekenhuis. Onder andere door het bewaken van geneesmiddelinteracties en overdoseringen, maar ook door het bepalen van geneesmiddelconcentraties in het bloed en urine en het op grond daarvan adviseren over de aanpassing van de dosering (therapeutic drug monitoring). Ook bij (verdenking op) een intoxicatie heeft de ziekenhuisapotheker specialistische kennis en diverse screeningsmethoden voor het detecteren en kwantificeren van lichaamsvreemde stoffen in humaan materiaal.
De laatste jaren gaan de ontwikkelingen steeds meer in de richting van de klinische farmacie. Dat wil zeggen gerichte farmaceutische zorg geënt op de specifieke wens van de arts, verpleging en patiënt. Maar uiteraard ook voortkomend uit de eigen deskundigheid en inzichten van de ziekenhuisapotheker. Ook het doelmatig gebruik van geneesmiddelen, zowel vanuit kwaliteit als vanuit economisch perspectief krijgt een steeds belangrijkere plaats. Niet nieuw voor de afdeling maar vanwege de maatschappelijke aandacht daarvoor is het zorgdragen voor een patiëntveilige zorg.

Meer informatie over de patiëntenzorg van de afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie is te vinden bij de diverse onderdelen op deze site.