•  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Missie en visie

Print 

De missie van de afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie is het ontwikkelen van innovatieve strategieën en het bevorderen van (zorgen voor) een effectieve, veilige en doelmatige toepassing van (genees)middelen bij (specialistische) diagnostiek en behandeling van patiënten.

 • Excellente patiëntenzorg en geneesmiddelbeleid
 • Excellent onderzoek
 • Excellent onderwijs&opleiding


Dit willen wij waarmaken middels onze visie:

 • personalized therapy:het verbeteren van de individuele variabiliteit in therapie respons door een beter begrip van de dosis-respons relatie, genetische-omgevings interactie en respons, patiënt selectie, risicopopulaties en biomarkers
 • rationele geneesmiddelcombinaties en nieuwe therapeutische benaderingen (targeted therapy).
 • een rationeel, optimaal gebruik van geneesmiddelen met behulp van richtlijn implementatie en -evaluatie
 • multidisciplinaire ketenzorg
 • Healthy Ageing onderzoek: lange termijn effecten, chronische aandoeningen en preventie
 • prominente positie innemen in de initiële en relevante vervolgopleidingen van het UMCG evenals in de opleidingen Farmacie en Life Sciences van de faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen
 • ontwikkeling van innovatieve onderwijsmethodieken voor geneesmiddelenonderwijs


Daarnaast is er een brede verantwoordelijkheid voor de directe patiëntenzorg/interventie. Hieraan wordt invulling gegeven door consultering, het verlenen van toepassing- gerichte diensten, het geven van voorlichting en advies. Ook het zorgdragen voor een doelmatig beheer en logistiek van een rationeel assortiment geneesmiddelen, al dan niet zelf bereid en/of gekeurd, maken hiervan deel uit.