•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Stageplaatsen Farmakunde studenten

Print 

Klinische Farmacie en Farmacologie biedt de mogelijkheid voor Farmakunde studenten om in hun 3e of 4e leerjaar stage te lopen of een afstudeeropdracht uit te voeren.

De hbo-opleiding Farmakunde leidt op tot farmakundige. De farmakundige vormt een schakel in de keten van de farmaceutische industrie, farmaceutische groothandel, (ziekenhuis)apotheek, huisarts en specialist, zorgverzekeraar, patiënten, patiëntenorganisaties en overheid.

De afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie is bekend met de opleiding Farmakunde.  Er zijn  al diverse Farmakunde studenten geweest die hun stage of onderzoek hebben doorlopen op één van de afdelingen van de ziekenhuisapotheek.
Passende opdrachten zijn voorhanden zoals praktijkonderzoek, onderzoek m.b.t. communicatie, klanttevredenheidsonderzoek.