•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Stageplaatsen Farmacie studenten

Print 

Klinische Farmacie en Farmacologie biedt zesdejaarsstudenten Farmacie van de Rijksuniversiteit Groningen de mogelijkheid om 8 weken stage te lopen (stage Z). Studenten zien in deze periode hoe de ziekenhuisapotheek werkt en wat de taken en werkzaamheden zijn van een ziekenhuisapotheker. Tevens werken zij tijdens deze stage in de binnen de afdeling KFF aan meerdere opdrachten.

Onderwerpen die aan bod komen liggen in het verlengde van de taken van een ziekenhuisapotheker en zijn o.a. assortimentsbeheer, medicatiebegeleiding, voorraadadministratie en -distributie, bereidingen, laboratoriumonderzoek, inkoop, commerciële activiteiten en kwaliteitsmanagement.

De student maakt tijdens deze stage tevens kennis met verschillende ziekenhuisafdelingen (polikliniek, verpleegafdeling, intensive care etc.), transmurale activiteiten en relevante partners in de zorg.

Tijdens de stageterugkomdagen is er aandacht voor verschillende aspecten van de ziekenhuisfarmacie. De colleges worden verzorgd door (gast)docenten, afkomstig uit de ziekenhuisfarmacie.

De studenten nemen actief deel aan de intervisiebijeenkomsten met als doel te leren van elkaars expertise en ervaringen. Aan het eind van de stage heeft de student een goed beeld van de kerntaken van de ziekenhuisapotheker.

Naast de stage Z ziekenhuisfarmacie biedt de afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie diverse mogelijkheden voor stage Praktijkonderzoek, uitvoering van een masteronderzoek of bachelor thesis/project.