•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Opleiding Europees Geregistreerd Toxicoloog

Print 

De afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie is een gecertificeerd instituut voor de opleiding tot Europees Geregistreerd Toxicoloog.

Algemene informatie

De opleiding tot toxicoloog is bedoeld om wetenschappelijk geschoolde werknemers met een medische of (bio)farmaceutische achtergrond extra toxicologische verdieping te bieden op het gebied van toxiciteit van geneesmiddelen en andere stoffen. Na voltooiing van het opleidingsprogramma heeft de toxicoloog kennis van de meeste aspecten van de toxicologie alsmede specifieke deskundigheid op één of meerdere deelgebieden.

Op grond van de speciale deskundigheid kan de toxicoloog als adviseur worden gevraagd bij vraagstukken over de toxiciteit van geneesmiddelen en andere stoffen. Tevens kan de toxicoloog geconsulteerd worden bij en adviezen geven bij klinisch toxicologische vragen of problemen in de patiëntenzorg.

Voor nadere informatie over de toxicologie en de opleiding in het algemeen zie de website van de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie.

Opleidingsprogramma Groningen

Opleider: prof. dr. D.J. Touw

De afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie is bevoegd om, tezamen met het Groningen Research Institute of Pharmacy (GRIP) de opleiding tot Europees Geregistreerd Toxicoloog te verzorgen voor wetenschappelijk geschoolde werknemers met een (bio)medische of (bio)farmaceutische achtergrond.

Voor het indienen van een opleidingsaanvraag leest u de instructies op de website van de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie.

Het opleidingsprogramma stelt u in overleg met de opleider zelf samen uit verplichte en keuze onderdelen/modules. De daartoe verplichte formulieren kunt u vinden op de website van de NVT. De aanvraag wordt ingediend ter beoordeling bij de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie (NVT).

Na centrale landelijke goedkeuring kan het opleidingsprogramma gestart worden. De opleiding neemt in tijd uitgedrukt ongeveer een half jaar in beslag maar de doorlooptijd is afhankelijk van de tijd die er aan besteed kan worden en wanneer, en is gemiddeld ongeveer twee jaar. De opleiding is onbezoldigd en wordt gewoonlijk gedaan vanuit/naast een aanstelling in een geneesmiddel-gerelateerde werksituatie. Wilt u meer informatie over de opleiding en hoe u zich kunt opgeven, of wilt u uw aanvraag insturen? Neem dan via e-mail contact op met: Contact.